Kinoselskapet eies av kommunene Tromsø, Alta og Sør-Varanger. Selskapet drifter kinoer i disse byene. I tillegg har Aurora Kino IKS ansvar for drift av kinoene i Narvik og Vardø.

Resultatet for kinoselskapet viser at inntektene var 900.000 mer enn budsjettert. Men selskapet hadde samtidig 3 millioner kroner mer i driftskostnader da regnskapet ble gjort opp.

Målet var at selskapet skulle gå 1 million i overskudd. Det endte derfor heller med underskudd rundt millionen og en budsjett- smell på 2 millioner kroner.

NEDGANG I BILLETTSALGET

Årsrapporten forklarer underskuddet på 1.055.872 kroner etter nedgang i billettsalget.

«2017 var et relativt normalt kinoår. Sammenlignet med toppåret i 2016 har billettinntektene blitt redusert, samtidig som utgiftssiden har økt noe», heter det i styrets beretning.

Nå varsler styret harde tak fremover for å bedre økonomien. For å dekke over millionunderskuddet finansieres dette ved bruk av tidligere oppsparte midler og egenkapital i selskapet.

«Etter fem år på rad med positive driftsresultat, ble resultatet i 2017 derfor dessverre negativt. Styret har på bakgrunn av dette satt i gang en prosess med tanke på å redusere driftsutgiftene», heter det fra styret.

Driftsresultatet er fordelt ulikt mellom byene der Tromsø hadde overskudd på 459.950, Kirkenes overskudd på 115.404, Alta underskudd på 506.404 og Narvik med underskudd på 1.125.058 kroner.

BEDRE BESØKSTALL ENN SNITTET

2016 var det beste kinoåret på over 30 år, og besøkstall ved norske kinoer gikk betydelig tilbake i 2017. Aurora Kino omtaler situasjonen at man nå er tilbake i en normalsituasjon. Mens landsgjennomsnittet ved norske kinoer ble redusert med ti prosent i 2017, hadde Aurora Kino nedgang på fire prosent i snitt.

«Dette knyttes til at vi har vist en rekke filmer med regional tilhørighet eller tematikk», forklarerer Aurora Kino og nevner filmen «Den 12. Mann».

Kirkenes hadde 21.504 besøk i 2017, en nedgang på 1.085, rundt 4,8 prosent. «Star Wars: The Last Jedi» kom på førsteplass med 891 besøk, «Den 12. Mann» på andreplass med 803 besøk og «Skjønnheten og udyret» på tredje med 714 besøk.

Totalt ble det solgt billetter for 2.016.753 kroner i Kirkenes i 2017.