I fjor høst varslet barnevernleder, Irene Pleym Jakola, i en e-post til rådmannen om forholdene i barneverntjenesten i Sør-Varanger. Hun mente tjenesten ikke ivaretok sine oppgaver på en faglig forsvarlig måte. Kommunen sitt svar på varslingen var en omorganisering etter nyttår. De satt også inn en ny ledelse. Det uten at de ansatte ble inkludert. Siden da har én etter én blitt sykmeldt.

- I januar ble det gjennomført en omorganisering. En ny enhetsleder ble ansatt i det som i utgangspunktet var min stilling. Jeg ble deretter fratatt min myndighet og mine oppgaver. Det ble gjort uten at jeg fikk noen tilbakemelding på at jeg ikke hadde ivaretatt mitt ansvar på en forsvarlig måte. Jeg opplever dette som en gjengjeldelse for at jeg har varslet tilsynsmyndighet, sier Irene Pleym Jakola som tror endringene ble gjort som et resultat av at fylkesmannen også ble varslet. Hun legger til at hun har informert rådmannen om sitt synspunkt om gjengjeldelse uten at rådmann Nina Bordi Øvergaard har sagt seg enig.

Plikt til å varsle

Bakrunnen for varslingen var blant annet knyttet til antallet saker hver enkelt saksbehandler hadde. Hver enkelt saksbehandler kunne ha opptil tjue til tjuefem saker hver. Det er langt over hva FO, Fagforeningen og LO anser som normalt. Det vanlige ligger på mellom ni til femten saker, ifølge varselet til Jakola. Mengden saker førte til en rekke fristbrudd og avvik i tjenesten. Jakola vurderte derfor forholdene dit at nødvendige prioriteringer måtte gjøres.

- Jeg varslet fordi jeg har en plikt til det. Det er også viktig å ivareta rettighetene til de barna som trenger hjelp og de ansatte i tjenesten, sier Jakola.

Fortvilet situasjon

Nå uttrykker flere av barneverntjenesten sine ansatte til SVA at de føler fortvilelse over situasjonen. Det gjelder både behandlingen av Jakola og hvordan kommunen har håndtert varslingen. Samtidig er de bekymret over barna som ikke får tilstrekkelig hjelp slik situasjonen er nå.

- De som sitter sykmeldte sitter i et krysspress. Selv om man er ute av jobb føler man på ansvaret for ungene man er satt til å hjelpe og som ikke får den hjelpen de har krav på. Da blir det en belastning å sitte hjemme, sier Jakola.

En av dem som også reagerer er verneombud May-Grethe Monsen.

- Vi har prøvd å ha en dialog med kommunen angående situasjonen og forholdene i barneverntjenesten. Vi har i flere år vært en stabil og kompetent barneverntjeneste. Grepene kommunen har tatt har gjort at tjenesten har blitt rasert, sier verneombud May-Grethe Monsen og legger til at arbeidsforholdene er meldt inn til Arbeidstilsynet.

Mange sykmeldinger

I dag er det kun to av i alt ti og en halv stilling som er i normalt virke. Resten er sykmeldte fordi de ikke er i stand til å arbeide som normalt. Ifølge flere av de ansatte SVA har snakket med handler saken om uforsvarlige forhold i barnevernet og det man mener er en varslersak.

- Grunnen til det store antallet av sykemeldinger er knyttet til at vi varslet kommunen om uforsvarlige forhold i fjor. Siden da har vi opplevd at rådmannen har sanksjonert mot tjenesten. Det er gjort gjennom omorganisering uten at vi er informert eller blitt rådført. Samtidig er det blitt satt inn en ledelse som vi ikke føler er kompetent nok til å ivareta de oppgavene som en barnevernledelse har plikt og ansvar for å gjøre, sier tillitsvalgt Erna Bakken.

Hun er en av få som tør stå fram i lokalavisen med saken. Flere av de ansatte frykter for konsekvensene om de står fram og fronter saken. De uttrykker overfor avisa at de er redd for at flere tjenester i kommunen blir rammet, og frykter en fryktkultur kan bli etablert.

Hjerte for tjenesten

- Det er viktig å understreke at flere av oss er ute av arbeid og ikke går til media fordi vi vil lage bråk. Heller tvert om. Vi er fortvilte barnevernspedagoger som har hjertet i tjenesten. Det som skjer er at vi ser det vi har bygget opp blir revet ned, og vi blir ikke tatt med i prosessen, sier Jakola.