Tirsdag fikk Eirik Nilsen beskjed om at den 5000 kroner store boten han fikk i fjor nå oversendes fra politiet til Øst-Finnmark tingrett. Dette var boten han fikk for å kjøre to syrere fra Vestleiren til Kirkenes kirke 21. januar i fjor, da det ble panikktilstander blant asylsøkerne der.

To andre aktivister, Merete Nordhus og Merete Eriksson, ble også bøtelagt for det samme: Brudd på Utlendingsloven. Organisasjonen Refugees Welcome to the Arctic ordnet kronerulling for å dekke bøtene til alle tre aktivistene.

Bare Nilsen valgte å ikke betale boten sin - av rent prinsipp. Det står han på nå som saken bærer mot retten.

Gleder seg

- Jeg synes det er helt fantastisk at de kjører denne saken til retten. Jeg ser fremdeles ikke hva jeg har gjort galt. Personene i bilen var fri til å vandre, og de har lovlig opphold i dag, sier han. Han mener norske myndigheter brøt flyktningeretten den dagen, og gleder seg til rettssaken.

Finnmark-politiets påtaleansvarlig Morten Daae kommenterer at det er vanlig rutine at en bot som ikke vedtas av den bøtelagte går til tingretten. Et kjapt blikk på tiltalelista til Øst-Finnmark tingrett viser at det er flere bøter på 5000 kroner eller mindre som er på tur til retten.

Nilsen undrer seg samtidig over at det har tatt såpass tid å få boten oversendt. Det kunne ikke politiet kommentere onsdag eller torsdag, på grunn av arbeid med den nye operasjonssentralen og ferieavvikling.

Nilsen har gratis advokat i saken. Brynjulf Risnes tok saken pro bono.

Panikken

21. januar 2016 var det meningen at en rekke asylsøkere som var plassert i Vestleiren skulle sendes tilbake over grensa til Russland. Den norske regjeringen mente de hadde kommet igjennom et trygt land for å søke asyl i Norge, og at de dermed ikke hadde rett til asylbehandling på norsk jord.

Da hadde allerede flere asylsøkere blitt sendt tilbake over grensa, mens menneskerettsorganisasjonene reagerte på å sende dem til Russland midtvinters. Tre syrere gikk inn i kirkeasyl i kirka, tilbakesendingene stoppet, og etter hvert har de fleste asylsøkerne som kom over Storskog fått realbehandlet sine asylsøknader.