Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark blir slått sammen 1. januar 2019. Embetet som fylkesmann for de to fylkene blir etablert fra samme tidspunkt.

Aspaker gikk ut av regjeringen 20. desember i fjor. Da hadde hun vært EØS- og EU-minister i Erna Solbergs regjering siden desember 2015. Før det var hun fiskeriminister.

Hun ble allerede i 2014 utnevnt til ny fylkesmann i Troms, men da opplyste Kommunal- og regionaldepartementet at hun tidligst vil kunne tiltre etter at inneværende stortingsperiode er ferdig høsten 2017.

– Vi får med oss på laget en dyktig kvinne med bred og solid erfaring, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Aspaker ble innvalgt på Stortinget i 2005 og har også blant annet vært politisk rådgiver i Utdannings- og forskningsdepartementet og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun er utdannet lærer.

Utnevningen gjelder for seks år.

Aspaker danket dermed ut Ingvild Aleksandersen, som har fungert som fylkesmann i Finnmark etter Gunnar Kjønnøys avgang.