Ashraf (33) bor for tiden i Vestleiren. Nå er syreren oppe i 25 dager, sammen med 300 andre i leiren. Opprinnelig skulle ingen oppholde seg mer enn to dager i leiren ved flyplassen.

– Det er kaldt, toalettforholdene er elendige, sier Ashraf.

Vurdert

Hans Majestet Kong Harald har vært der. Statsminister Erna Solberg likeså. Nå er fokuset vendt bort fra Vestleiren. Men fortsatt er 300 personer bosatt der, som alle venter på å få sine saker vurdert av norske myndigheter.

– Det er det eneste jeg vil. Å få min sak vurdert. Vi er lei av å vente. Send meg gjerne tilbake til Russland, sier 33-åringen.

Før han kom til Norge, var han student der. Han kjenner Russland, der han bodde i tre år.

– Jeg kunne ikke bli værende i Syria. Jeg måtte dra. Det er den beste muligheten for at jeg kan hjelpe familien min. Nå regner jeg med at jeg blir sendt tilbake til Russland og kanskje tilbake til Syria.

Han hadde store forhåpninger til Norge. Ashraf hadde hørt mye om norsk vennlighet. Nå er han skuffet.

– Oppholdet har på ingen måte svart til forventningerne. Jeg har venner som hjelper meg, men får ingen hjelp fra myndighetene, som lar oss vente under umenneskelige forhold. Det er ingen transport til sentrum, som jeg er avhengig av for å få ringt hjem til familien min. Forholdene er forferdelige, sier han.

Skamfull

Ordfører Rune Rafaelsen var en av dem som hørte innlegget fra Ashraf under Transborder Cafe på Ritz fredag kveld.

– Jeg visste ikke noe om dette og er skamfull. Flyktningene som kommer hit, skal behandles med menneskelighet og respekt slik vi har tradisjon for, ikke på denne måten. I Sør-Varanger tar man vare på folk, sa Rafaelsen.

Møteleder Aslak Nore lurte på hva ordføreren hadde tenkt å gjøre med denne saken.

– Vestleiren er privat drevet, men på oppdrag fra UDI, slik at det helt klart er de som er adressaten her. Jeg vil sende en melding til UDI og be dem rydde opp. UDI har heller ikke betalt en krone for leien av Fjellhallen, så her er det flere ting som må ryddes opp i, sa Rafaelsen.

Russland

I debatten deltok Solbjørg Mikkola i Flyktningetjenesten i Sør-Varanger kommune, Rolf-Arne Kurthi i Politiets utlendingsenhet, artist Shwan Dier Qaradaki, advokat Olga Tseitillina, leder Tom Tallberg ved registreringssenteret i finske Tornio og stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen (Frp). Det store spørsmålet var hva som egentlig skjedde på Storskog i høst. Ett av spørsmålene panelet ble utfordret på var om Russland var et trygt sted å sende flyktninger tilbake til.
Russiske Tseitillina var tvilende.

– Nei, uten papirer er det ikke trygt. Mange av flyktningene som sendes tilbake, bor på gata eller blir satt i fengsel. Mange lever i frykt for å bli sendt tilbake til det land de flyktet fra, sa hun.

Henriksen var mer sikker og bygde dette på informasjon blant annet fra internasjonale organisasjoner og Fridtjof Nansens institutt.

– Ja, Russland er et trygt land å sende flyktninger tilbake til, sa han.
Det fikk Lars Rode ved instituttet til å ta ordet.

– Vi har ikke sagt noe om at Russland er trygt å sende flyktninger tilbake til.

– Jeg ber om unnskyldning dersom jeg har brakt feil opplysninger om dette.

Falske forhåpninger

Artist Shwan Dler Qaradaki har selv vært flyktning og kom fra Irak til Norge for noen år siden. Han er kritisk til det som nå skjer.

– Du kan ikke sende folk tilbake til et område de flykter fra. Du skaper falske forhåpninger.

Kurthi fortalte om flyktninger han hadde møtt under sine utenlandsoppdrag, blant annet på Sicilia.

– De som kom dit hadde virkelig vært gjennom en strabasiøs ferd til Europa, gjennom ørken og hav. Mange var utsatt for store lidelser og mange omkommer på veien.

Mange på flukt

– Vi må se det store bildet. Jeg forstår lidelsene, men med en situasjon der det er 60 millioner flyktninger i verden, så kan vi ikke ta i mot dem alle. Vi må jobbe der flyktningene er, sa Fredriksen.

– På grunn av frykt for terrorister, dere er ikke redd for å stigmatisere, ville Nore vite.

– Vi er alle redde for terrorister, men stigmatiserer ikke, svarte Frp-politikeren.
Mikkola i Flyktningetjenesten og flere tegnet et bilde av et engasjert lokalsamfunn.

– Sør-Varanger er et godt sted å være for flyktningene, sa hun.

Sterk historie

Organisasjonen Refugees Welcome To Arctic var representert med flere medlemmer under debatten. En av disse var Eirik Nilsen.

– Hvis jeg blir tatt for å redde andre mennesker så vil jeg gjøre det, svarte han på direkte spørsmål om han er villig til å fortsette kampen for et bedre liv for flyktningene som kommer til Norge.

Nilsen fortalte en sterk historie om en flyktning fra Jemen, som ble sendt tilbake til Russland.

– Det er en grunn for at folk flykter. Denne mannen hadde opplevd å få ti slektninger drept av en bombe, sa en rørt Nilsen, før han henvendte seg til Fredriksen.

Rettigheter og rettferdighet

– Vær så snill å gi disse menneskene, som er i den ytterste nød, en individuell behandling. Vær så snill å respekter disse menneskene og deres rettigheter. Det er tross alt mennesker dette handler om, sa han og rettet pekefingeren mot stortingspolitikeren fra Sør-Varanger.

– Jeg respekter menneskerettighetene og har tro på demokratiet. Vi trenger rettferdige lover og regler, og det har jeg tro vi skal få til etter at denne saken har vært ute på høring, sier Fredriksen som ikke ville råde noen til å bryte lover og regler i sin kamp for å hjelpe flyktningene.

– Det eneste jeg vil er å bli behandlet med respekt og få en behandling av saken min. Jeg kom til et Norge jeg trodde var varmt, men det jeg har opplevd, svarte ikke til forventningene. Norge er kaldt, sa Ashrif.