Arbeiderpartiet med Rune Rafaelsen i spissen noterer 48, 4 prosent av forhåndsstemmene på VGs valgmåling, en framgang på 10,1 prosentpoeng.

Senterpartiet har ifølge samme opptelling fått 23,3 prosent av forhåndsstemmene.

Også Miljøpartiet de grønne noterer bra resultat, mens alle de andre står med minus i oppslutning.

Med slike tall ville Rune Rafaelsen seilt inn på ordførerkontoret. Partiene som ved forrige valg dannet en koalisjon er med resultatene fra forhåndsstemmingen ikke store nok til å true Ap.

Tellingen foregår akkurat nå for fullt på rådhuset i Kirkenes.