I en epost skriver hun følgende:

«Arbeiderpartiet har sagt at vi ønsker å redusere utgiftene for barn og unge til halleie i kommunens anlegg. Dette må jo også ses opp imot alle de idrettslagene som ikke får en slik subsidiering som bedriver idretter i lokaler som ikke er kommunalt eid. Jeg tror nok ikke vi er der i dag at vi kan love gratis halleie, selv om det er en god politisk sak. Sør-Varanger kommune subsidierer barn og unge i dag da Barentshallene KF har fått bevilget 7 550 000 kroner til driftsmidler i 2017 i tillegg til investeringsmidler. Vi har jo også økt midlene til kultur og idrettsformål de siste to årene fra 500 000 kroner til 1 000 000 kroner som kan søkes på. Det er nok dessverre slik i kommune-Norge i dag, at det er mange gode prosjekter vi ikke har god nok økonomi til å støtte. Da blir det opp til oss politikere å prioritere. Og pr. dags dato er nok ikke et helt gratis halltilbud noe vi i Arbeiderparitet kan prioritere, men vi ønsker som sagt å bidra til en reduksjon til dagens halleie».