Partiet har måttet tåle mye kritikk for at de ikke hadde sitt forslag til budsjett klart til formannskapsmøtet i slutten av november. Fredag kom Ap-budsjettet.

Tiltak

Kommunebudsjettet blir med Aps forslag redusert med drøyt 9,2 millioner kroner. I tillegg kommer 22,3 millioner kroner i diverse tiltak. I sum blir dette drøyt 32 millioner kroner.
– Kommunen befinner seg for tiden på lånetoppen med over en milliard kroner. Vi maner til varsomhet med nye låneopptak og foreslår at kommunen tar opp et likviditetslån innenfor en kredittramme på 20 millioner kroner fram til 1. mai neste år, sier leder i Sør-Varanger Ap, Lena Norum Bergeng.
Ap budsjetterer med 2,7 millioner kroner inn i eiendomsskatt (reduksjon av bunnfradrag for boligeiendommer), 400 000 kroner i omorganisering av startlånsordningen, 320 000 i redusert tjenestetilbud innen kultur og 210 000 i redusert åpningstid på formiddagen på biblioteket.
PPT-tjenesten får en logoped i ledig stilling. Kulturskolen får 125 000 i kutt. Ap drar inn en halv million fra teknisk etat og aksepterer ikke rådmannens forslag om å bruke tretten millioner kroner til eksterne innkjøp på tretten millioner kroner. Internasjonalt arbeid blir imidlertid styrket med en million kroner på Ap sitt budsjett.

Investering

I investeringsbudsjettet vil Ap redusere låneopptaket fra 39 til 15 millioner ved noen forskyvninger av investeringer. Forsegling av søppelplass blir forskjøvet med ett år, kommunale veier utsettes i ett år, tankvogn forskyves i ett år og den planlagte oppgraderingen av Postgården forskyves i to år. Salg av eiendommer skal finansiere nye investeringer, noe som vil føre til en innsparing i renter og avdrag på to millioner kroner.
Ap vil under kommunestyremøtet onsdag foreslå at den nye ressursmodellen for grunnskolene gjennomføres fra kommende skoleår.
– Sør-Varanger skal være en trygg og framtidsrettet kommune å bo i for folk i alle aldre både i bynære strøk som ute på bygdene. Dagens skolestruktur ligger fast. Helse- og omsorgstjenestene videreføres på dagens nivå. Startlånsordningen, som er et viktig tiltak for bosetting, videreføres og omorganiseres. Driftstilskuddet til Barentshallene vil heller ikke bli berørt, men her vil en halv million kroner i tilskudd øremerkes til gratis trening for barn og unge, sier Norum Bergeng.

Faktaboks

Rører ikke skolestrukturen
Det blir ikke flertall for å ta noen ny debatt rundt skolestrukturen i kommunestyret.
Tor Sandø
tor@sva.no
Venstre og Høyre er de eneste som har sagt at de er villige til å ta en ny skolestrukturdebatt. Ordfører Cecilie Hansen og gruppeleder Kurt Wikan (Sp) sier i dagens avis at de ikke har tenkt å stemme for en ny debatt rundt skolestrukturen i kommunen. Det torpederer et mulig skoledebattflertall på borgerlig side. Når også Ap freder skolene, blir den debatten lagt bort også i år.
Noen dager før den spennende budsjettbehandlingen ser det dårligere ut for Fjellhallen. Samarbeidspartiene (Sp, Høyre, Frp og uavhengig representant Agnar Jensen) ønsker å stenge Fjellhallen. De er tolv representanter i kommunestyret. På sosialistisk side med Ap, SV og uavhengig representant Knut Mortensen er de også tolv representanter. Dermed er Venstres ene kommunestyrerepresentant, Stian M. Celius, på vippen. Han sa følgende om Fjellhallen sist lørdag;
– Vi er ikke villige til å stoppe et budsjett på en sak som dette. For oss er det viktigere å redde Kompetansesenteret og kjempe for barn og unge enn å opprettholde Fjellhallen.
Slik ser det ut i forkant av onsdagens budsjettbehandling i kommunestyret. Men mye kan komme på bordet i en lang og krevende budsjettdebatt.