Arbeiderpartiet presenterte sitt alternative statsbudsjett for 2017 torsdag forrige uke. Mens den sittende blåblå regjeringen vil vente og se hva som bygges på russisk side, for å kunne matche det på norsk side, foreslår Ap å starte opp med grensestasjonbygging uansett. Fem millioner settes av til byggeoppstart av ny grensestasjon.

Partiet finner penger nok til stasjonen blant annet ved å legge inn mindre skattekutt enn regjeringens foreslåtte statsbudsjett.

- Vi mener det er viktigere å satse på arbeidsplasser og utvikling, sier Helga Pedersen til SVA.

Finnmarken skriver at Ap gjengir beregninger fra Finansdepartementet som viser at de samlede skattekuttene i de siste fire budsjettene har gitt landets rikeste 656 200 kroner hver, mens de 90 prosentene med lavest formue i snitt får 2 600 kroner hver. Dette er fordi noen av de største kuttene har vært i formueskatten.

Det alternative budsjettet inkluderer blant annet 75,7 millioner mer enn den blåblå regjeringens budsjett til kommunesektoren i Finnmark, 129 millioner kroner mer til Helse Nord RHG, 4,5 millioner til idrettsanlegg i Finnmark, 10 millioner kroner til økt bestandsforskning på fisk, og 35 millioner kroner mer til nordområde-tiltak.