Vi har ledig en ny fast stilling som redaksjonssjef. Her har du ansvaret for planlegging og publisering av Sør-Varanger Avis på nett og papir i samarbeid medredaktør.Stillingen gir gode muligheter for å sette ditt preg på en avis og lokalmiljø både som mellomleder og gjennomegne nyheter og reportasjer.

Oppstart: Fra årsskiftet 2019/2020 (her kan vi værefleksible for den rette kandidaten).

Søknadsfrist: 8. september

Se fullstendig utlysningstekst hos Nav Arbeidsplassen eller hos fagbladet Journalisten.

Spørsmål og søknad rettes til ansvarlig redaktør og daglig leder Ole-Tommy Pedersen – 936 11 107 / oletommy@sva.no