Anmeldelsen gjelder brudd på forurensingsloven og varslingsplikten, etter hendelsen 24. august i år. Da fylte den russiske taubåten Odissey drivstoff før den skulle videre mot Sabetta på Jamal-halvøya i Russland, skriver iFinnmark.

Det som ser ut til å være en luftlomme i tanken gjorde at MGO, eller marin gassolje, lekket ut. Havnesjef Eivind Gade-Lundlie sier til nettavisen at både Circle K/Kirkenesterminalen og Odissey ser ut til å ha fulgt alle prosedyrer på korrekt måte. Anmeldelsen handler mer om å finne ut av mengden olje som ble sluppet ut.

Ifølge anmeldelsen meldte Kirkenesterminalen AS, bunkringsoperatør for Circle K, om et lite utslipp på rundt 20 liter olje. Men både Odissey og havnevesenet skriver at utslippet var på rundt 200 liter.

- Vi ønsker at politiet skal undersøke det. Det er i alle tilfeller straffbart å forurense, men i dette tilfellet vet vi ikke alvorlighetsgraden eller ansvarsforholdene i saken, og ønsker derfor å få det undersøkt. Derfor har vi valgt å gå til anmeldelse, sier Gade-Lundlie.

Kommunen ser imidlertid svært alvorlig på saken som helhet. De viser til at det skal gjøres tiltak for å hindre slike ukontrollerte utslipp, og at de tiltakene ikke har blitt gjennomført.

Slapp unna

Det ble lagt ut lense, men brannvesenet opplevde at dieselsøl slapp unna og gikk ut i havet før de kom. I anmeldelsen viser kommunen til at de ikke kan forberede seg godt nok når det rapporteres for lite utslipp.

Kirkenesterminalen skriver i sin rapport at de ikke kunne se hvor mye olje som hadde lekket ut, siden strømmen i havet dro oljen under kaia. De forklarer at de først fikk høre fra båtmannskapet at det måtte være rundt 30 liter.

- Skum

Taubåten er styrt av skipsagenten Jarus AS. Daglig leder Sergey Ivanovich Shemetev var til stede, og mener at det ikke virket å være så mye som 200 liter olje på sjøen. Han mener skum på sjøen kan ha fått det til å se ut som mer enn det egentlig var.

- Både kapteinen og de fra Circle K mente det var 20-30 liter olje. Tanken var ikke full, og Circle K hadde sett både på dimensjonen på slangen og antall sekund som gikk, sier Shemetev til SVA.

- Brannvesenet på stedet ville ikke godta 30 liter, og mente det var mye mer i forhold til størrelsen på det som lå og fløt. Derfor gjorde vi som vi ble bedt om, og skrev cirka 200 liter, sier han videre.

Shemetev har ikke vurdert anmeldelsen ennå.

Egen gransking

Daglig leder i Kirkenesterminalen hadde ingen kommentar til saken onsdag, og henviste videre til pressekontaktene i Circle K. Kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K forteller at de selv har satt i gang intern gransking kort tid etter utslippet, uavhengig av anmeldelsen.

- Vi ser alvorlig på ethvert tilfelle av forurensning - selv om volumet i dette tilfelle skulle vise seg å være minimalt - og tar til etterretning at rådmannen i Sør-Varanger har anmeldt oss til politiet for miljøkriminalitet. Nå avventer vi en tilbakemelding fra politiet. Vi registrerer at det er ulike oppfatninger om både hendelsesforløp og volum, og vi ser frem til å få dette belyst, skriver han til SVA.