I november var det en ulv som tok reinsdyr i Pasvik, og Magne Asheim tror dette kan være den samme som skadet reinsdyr i Finland rett etterpå i desember. Asheim er regionansvarlig for rovvilt i Finnmark.

Mistanken er dermed at ulven som tok for seg i Pasvik, så vandret over til Finland. Men det er såpass lenge siden nå, at Asheim ikke vet hvor ulven kan befinne seg.

- Siden rapportene om reinskader i Finland i desember, har vi ikke fått noe nytt eller sett noen spor av ulven. Selv om vi tror det er den samme ulven som tok reinsdyr i Pasvik og på finsk side, kan det jo også være andre ulver, påpeker han.

Det er heller ikke fellingstillatelse på ulven lenger. Den gikk ut etter et par uker. Men Asheim forteller at de fremdeles er interessert i ulvespor eller avføring. Om de får rapporter om det, kommer de til å spore ulven.