Administrasjonen i Alta støttet Justis- og beredskapsdepartementets anbefaling om å samlokalisere politiets operasjonssentraler med brann- og redningsetatens sentraler. Flertallet i formannskapet i Alta gikk imidlertid mot administrasjonens innstilling.

– Synsing

– Opposisjonen i formannskapet i Alta foreslo å følge innstillingen, men ble nedstemt. Formannskapet vedtok derfor at 110-sentralene for Troms og Finnmark skal samlokaliseres med 110- og 112-sentralen i det nye Troms politidistrikt i Tromsø. Dette er stikk strid med anbefalingen fra departementet og Politidirektoratet, sier Eilif Johannesen, kommunestyremedlem for Høyre i Sør-Varanger.

– Jeg synes vedtaket i Alta er preget av synsing om rekrutteringsproblemer og kompetanse som de mener ikke er tilfredsstillende her i Kirkenes. Den situasjonen som gjelder i dag er jo ikke statisk. Det er jo helt klart at dersom 110-sentralen legges til Kirkenes, vil man måtte bygge opp i forhold til det som det er behov for, sier Johannesen.

– Ta til vett

Det var et flertall bestående av Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet de grønne og Kristelig folkeparti som stemte mot å legge 110-sentralen til Kirkenes. Opposisjonen, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Kystpartiet og Senterpartiet ble nedstemt.
– Jeg håper virkelig at Arbeiderpartiet tar til vett, og at vi her i Kirkenes ikke følger Altas eksempel, sier Johannesen.
– Erfaring med samlokalisering har vist seg å være veldig bra, sier direktoratet, og jeg ser ingen grunn til at en 110-sentral for Finnmark skal ligge i Tromsø. Et eksempel på at vi bør bygge opp her er for eksempel oljeomlasting og beredskap i forhold til det, sier han.

Samlokalisering

I en pressemelding fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), sier direktør Anne Rygh Pedersen at hun ser frem til at 110-sentralene blir samlokalisert med politiets operasjonssentraler.

– Samlokalisering vil være positivt for nødmeldingstjenesten. Det vil bli enklere å få til god informasjonsdeling på tvers, og bedre kjennskap til hverandres virkemåte vil gjøre tjenesten enda bedre til å håndtere de store og krevende situasjonene, sier Rygh Pedersen i pressemeldingen.

Høringsfristen er satt til 10. desember.
– Jeg håper denne saken blir tatt opp i neste kommunestyremøte, og jeg regner med at vedtaket vil være samstemt med direktoratets anbefaling, sier Eilif Johannesen.

Ikke robust

I vedtaket fra Alta heter det at samlokalisering med Troms støttes med bakgrunn i en vurdering av robusthet, kompetanse, rekrutteringsmuligheter og økonomi.

– Useriøst og usolidarisk

– Dette er helt uholdbart. 110-sentralen skal til Kirkenes, dermed basta. Jeg reiser til Alta på tirsdag for å ta dette opp med politikerne der. Jeg er skuffet over at dette kommer fra mitt eget parti, jeg er ikke stolt av dette, sier ordfører Rune Rafaelsen.
Han mener formannskapet i Alta har opptrådt både useriøst og usolidarisk.

– Hvis man skal bruke formannskapet i Alta sine argumenter, er det jo bare å legge ned hele Finnmark. Da kan vi jo ikke utvikle noe i fylket, det er jo direkte useriøst. Jeg synes også det er veldig usolidarisk av dem å snakke ned sitt eget fylke på denne måten. Det er massevis av gode argumenter for å legge 110-sentralen til Finnmark, og til Kirkenes, og dette kommer jeg til å bruke mye tid og krefter på framover. Jeg skal kjempe for at 110-sentralen blir i Finnmark og i Kirkenes, sier Rafaelsen.