Porten mellom jernbanelinja og Jernbaneveien på Hesseng er normalt sett ikke så lett å komme seg forbi. Men daglig leder Freid Sæther og lokfører Joakim Hansen i Sydvaranger Malmtransport tråkker lett forbi gjerdet på siden av porten når vi kommer dit torsdag. Der har nemlig noen klippet opp gjerdet, for å bruke jernbanekrysningen som snarvei.

- Det var sannsynligvis gjort av noen av de som bor i nærheten. Siden det ikke har vært togtrafikk, har de vel følt at det er trygt, sier Hansen.

Skolevei

Sæther og Hansen vet at flere daglig krysser jernbanelinja i området, siden jernbanen har stått stille siden Sydvaranger-konkursen i november i fjor. Mens de ventet på SVAs journalist, var det en jente som syklet forbi.

Men nå som Sydvaranger starter med prøveproduksjon, settes jernbanen i gang igjen. Og da er det ikke trygt å krysse skinnene lenger.

- Noen bruker overgangen som skolevei for tiden. Men fra nå av bør man heller benytte seg av gangstiene utenom. Vi henstiller spesielt foreldrene til å ta dette opp med ungene, sier Sæther.

- Hvis vi får øye på noen på togskinnene her når vi etter hvert kommer med steinlass, er det for sent å stoppe. I verste fall er det 800 meters stopplengde med fullt lass, advarer Hansen.

Sydvaranger har begynt å teste togene i lav fart allerede, og det blir bare mer togtrafikk fremover mot prøveproduksjonen. I oktober blir det full togtransport.

Reparerer

Sydvaranger vil reparere de ødelagte gjerdene i forkant av produksjonen, og de ber folk i området spesielt om å respektere gjerdene. Også før den tid ber de folk om å holde seg unna sporene.

- Når vi er ferdige med å kjøre tog, åpner vi portene igjen. Men når vi nå setter opp gjerdene, ber vi folk om å la dem stå i fred, sier Sæther.

- Hvorfor har dere ikke selv reparert gjerdene tidligere, når dere nå har begynt å kjøre togene?

- Vi fikk plutselig beskjed om prøvekjøringen, og ansatte folk først denne uka. Vi bedømte at det skulle gå å kjøre toget rolig forbi, svarer Sæther.

Gjerdene skal komme på plass ganske snart, sannsynligvis i begynnelsen eller midten av neste uke.

Den samme advarselen går til folk som krysser togskinnene flere steder Hesseng og Bjørnevatn. Der ber Sydvaranger-representantene folk om å bruke lysløypa som går over tunnelen, i stedet for å gå direkte på togskinnene.