18 år gamle Håvard Pedersen ble drept mens han var på jobb på Coop Byggmix i Vadsø. Den siktede er mindreårig asylsøker fra Afghanistan, og kommunen hadde mottatt bekymringsmeldinger om ham i forkant av drapet.

– Vår oppgave er å se om personen som nå er siktet, har fått et forsvarlig helsetilbud, sier fylkeslege Eivind Merok til NRK.

Kommunens helsetilbud, både før og etter den tragiske hendelsen, skal under lupen. Fylkeslegen sier det også kan være aktuelt å se på barnevernslovgivning og loven om sosiale tjenester.

Varaordfører Otto Strand sier kommunen må lære av det som har skjedd.

– Da er det greit at eksterne kan gjennomgå det som har skjedd, gi oss råd og vurdere håndteringen.