Alle innbyggere i Finnmark har kunnet stemme enten på nett eller på sitt rådhus fram til nå.

Men i dag, på selve valgdagen, foregår avstemningen på Samfundshuset. Valglokalet er her åpent fra klokken 12 til 20 (rettelse: i første versjon av saken sto det feilaktig at også valglokalet var åpent til klokken 21).

Nettavstemningen er også åpent til klokken 21, og her kan man stemme fra hvor som helst i verden, så lenge man er folkeregistrert i Finnmark.