– Her på Hesseng flerbrukssenter har vi et ønske om å sette fokus på barns helse. Vi ønsker å bli bedre å avdekke, forebygge og ta vare på barn som opplever overgrep, både psykisk, fysisk og seksuelt, sier undervisningsinspektør Tony G. Pedersen.

Mange års erfaring

De har innledet et samarbeid med organisasjonen DeVikti, ved Wivi Ingeborg Pedersen, og har invitert henne til å komme og holde seminar om temaet.

Pedersen startet i 1989 Støttesenter mot incest (SMI) i Kirkenes, det første i Finnmark. I dag bor hun i Fredrikstad der hun fortsatt arbeider med å forebygge og opplyse om incest, seksuelle overgrep og voldtekt, sammen med Heidi Saxegaard. Gjennom ord, bilder og foredrag inviterer de inn i en verden som mange barn og voksne dessverre lever i og med. Kunstutstillinger og fototeater er virkemidler DeVikti er alene om å benytte.

– Plikt til å bidra

– Vi har invitert alle organisasjoner og institusjoner som arbeider med barn og unge i kommunen til å delta på seminaret som går over flere dager i neste uke. Dette er en ny måte å formidle temaet på for å rekke ut til alle som arbeider med barn og unge i Sør-Varanger, sier Tony Pedersen.

– Vi arrangerer også til en åpen dag for de som har lyst til å lære mer om emnet, sier han.

Pedersen sier at det dessverre er veldig mange som lever med dette problemet og at det er et alvorlig folkehelseproblem som alle må bidra til å forebygge.

– Arbeider man med barn og unge er man forpliktet til å bidra med å forebygge seksuelle overgrep. Men vi trenger verktøy som kan hjelpe oss med dette, sier han. Skolen vil ta i bruk kunnskap fra DeVikti og Redd Barnas undervisningsopplegg.

Viktig med åpenhet

– Tony Pedersen har gjort en utmerket jobb med å få dette til, og også få med flere ulike etater. Han er et bevis på at det nytter. Han ville gjøre noe, og det har han fått til, sier Wivi Ingeborg Pedersen.

Hun jobbet i SMI i mange år, men arbeider nå på en annen måte. Hun vil forebygge overgrep mot barn, og mener åpenhet er svært viktig.

– Overgrep angår oss alle. Når folk spør meg hvorfor jeg orker å jobbe med et så tøft tema svarer jeg slik: Det er ikke så vanskelig å forebygge dette som dere tror. Jeg finner meg rett og slett ikke i at barn fortsatt må leve slik. Jeg vil ikke at samfunnet skal tie. Når vi tier, tier barn og unge, og også voksne som lever i denne boblen. Når vi tier får overgripere lov til å jobbe i fred og nye potensielle overgripere stoppes ikke, sier hun.

Åpenhet er også noe Tony Pedersen er opptatt av.

Psykiatri og rus

– Dette er viktig å sette på dagsorden slik at også barn får kunnskap om dette, om hva som er greit og hva som ikke er greit. De utsettes for så mye gjennom media og internett, ofte om ting de ikke forstår. Når vi i tillegg vet at det kan ta mange år før de utsatte forteller om dette til noen, og at de har gått og slitt med dette lenge, da er det vår oppgave å begrense og forebygge. Dette koster i tillegg samfunnet store summer innen psykiatri og rus, sier Tony Pedersen.

Skolen inviterer de forskjellige organisasjonene til å delta på ulike dager i uka og vil ha åpent for andre interesserte torsdag ettermiddag.

Det er første gang DeVikti kommer til Sør-Varanger.