– 3220 søkere har fått tilbud om plass, skriver Finnmark fylkeskommune.
Fylket har omlag 3500 elevplasser. 275 står ledige etter første inntak.
– De fleste av dem på vg2 og vg3-nivå.
Samtidig har mange av tilbudene ventelister.
Venteliste
– Til sammen på fylkesbasis står 730 søkere på venteliste til sitt første ønske.
Lengst venteliste er det, i likhet med i fjor, til vg3- påbygging og til vg1-løpene, teknisk og industriell produksjon, helse- og sosialfag og elektrofag.
En ny trend er til dels lange ventelister til design- og håndverk. Her har det noen år vært lave søkertall.
Før skolestart
Fylkeskommunen opplyser at 20 søkere med ungdomsrett foreløpig står på venteliste etter første inntak. Resten av søkerne på venteliste har fått tilbud på et av de lavere ønskene sine, og fylket lover at alle ungdommer med rett vil ha fått tilbud om skoleplass før videregående skole starter opp igjen den 21. august.
52 søkere ville ha plass ved Kirkenes videregående skoles linje for anleggsteknikk. 30 ble tatt inn.
40 forsøkte å få plass ved teknikk og industriell produksjon, her er det 30 plasser til disposisjon. Til elektrofag var det 20 søkere til 15 plasser og til el-energi 23 søkere til 15 plasser.