Antall grove narkotikaforbrytelser gikk opp fra fire til seks. Dette er saker som gjelder for eksempel oppbevaring og salg av mer enn 50 gram amfetamin, sakene har en strafferamme på inntil ti år.
For de «mindre» alvorlige sakene har antallet saker økt fra totalt 285 i 2012 til 475 i fjor, en økning på nærmere 68 prosent.
– At vi har avdekket seks grove narkotikaforbrytelser syns vi er veldig bra, kommenterte politimester Ellen Katrine Hætta. Hun sa at Øst-Finnmark er som en endestasjon å regne. Det fins ikke indikasjoner på at stoffene tas fra Russland. De kommer fra Finland, Sverige eller fra Alta.

– Vi har ingen indikasjon på at det er et senter her, de store sakene har vi lenger sør i landet.

Hatt fokus
Riksadvokat Tor-Aksel Busch har poengtert at politiet skal prioritere de store sakene, og ikke springe etter slitne narkomane for å pynte på statistikken. Det siktes da til såkalte tredjeleddsaker, bakmennene.
Politimesteren avviser at den høye økningen kommer av at politiet har gjort det motsatte av hva riksadvokaten har poengtert.
– For et første tror det er en begrenset mengde store saker her. Vi har nok heller ikke veldig mange slitne narkomane, så det her er ikke en pynting av statistikken. Vi har hatt fokus fra 1. januar, hatt et jevnt trykk hele året og en høye prioriteten og fokuset har vært vellykket.
Politiadvokat Kirsti Jullum Jensen understreker at selv om hoveddelen av sakene er små, så er det viktig å ta brukersakene i begynnelsen.

Mørketall

Øst-Finnmark politidistrikt har, som vanlig, landets beste oppklaringsprosent på forbrytelser - 65,2 prosent.

– Og det er jeg veldig, veldig stolt over, sa Ellen Katrine Hætta.

Oslo har til sammenligning 25.1 prosent. og Troms 52,8 prosent.
Øst-Finnmark har samtidig et høyt antall saker per 1000 innbyggere, bare Oslo og Romerike har flere. Her er antallet per 1000 innbyggere 138 saker i Oslo, 85 på Romerike og 82 i Øst-Finnmark.
Hætta understreker at blålysberedskap ikke utelukker etterforskningsberedskap. Og en rask start på etterforskningen gjør at en også kommer raskere i mål.

– Ingen saker er for store, ingen for små. Dersom det oppstår en voldssak i helga, så venter vi ikke til mandagen på å starte etterforskningen.

2013 ga totalt en nedgang i antallet voldssaker. Også dette var et prioritert område.
Hætta varsler at prioriteringen av voldssaker, inkludert vold i nære relasjoner fortsetter.
– For vi tror at det fremdeles er en god del mørketall her.