Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. februar besluttet å innvilge 50.000 kroner til dette formålet.

Hensikten med å kartlegge Losoas private gjenstandssamling «Sjøsamiske samlinger» er å sikre kulturhistorisk verdifulle gjenstander for ettertiden. Samling på 1500-2000 gjenstander av kulturhistorisk art. Eieren, Helmer Losoa, har samlet gjenstander han kaller sjøsamiske gjenstander i en årrekke, både husgeråd, redskaper, fiskeutstyr, bekledning, med mer.

Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum som faginstans og Unjárga/Nesseby kommune som eier av bygg og samlinger (og den som eventuelt må kjøpe inn samlingen), ønsker å kartlegge samlingen før man kan vurdere den kulturhistoriske verdien.

En vurdering av Losoas samling ble utført i 2011 og en av konklusjonene var at det vil være synd om disse gjenstandene går tapt, i tilfelle det er kulturhistorisk verdifulle gjenstander i samlingen. Museet har derfor et sterkt ønske om å få kartlagt samlingen før det er for sent.