Politiet har registrert 20 580 passeringer over Storskog grensepasseringssted i juli måned. Det er en nedgang på 21,32 prosent i forhold til juli i 2014.

Stein K. Hansen i politiet mener at dårlige veier på begge sider av grensa kan være en del av årsaken. Det foregår nemlig veiarbeid på både norsk og russisk side, og det har gjort kjøreturen mellom landene tregere.

Den økonomiske situasjonen er imidlertid også en del av det.

- Rubelen har igjen hatt en nedgang i forhold til den norske kronen, påpeker Hansen.

Ser man på totalen i år, er nedgangen enda litt større. De 143 951 passeringene som fant sted de første sju månedene, er en nedgang på 23,38 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Grenseboerbevis

- Av juli-passeringene var det 3246 passeringer av personer fra Norge med grenseboerbevis. Dette er en nedgang på omtrent 500 passeringer i forhold til samme måned i 2014. Videre var det 1666 passeringer av personer med grenseboerbevis fra Russland. Også dette er en nedgang sammenlignet med juli i 2014, forteller Hansen.

Stoppet rekordår

Grensepasseringene til og fra Russland har gradvis økt siden 2009, og toppet seg i 2013 og 2014. 2014 lå an til å bli et nytt rekordår, men det dro færre over grensa etter at EØS-landene begynte å innføre sanksjoner mot Russland i 2014, og rubelen falt i kurs. Da sanksjonene ble skjerpet i oktober, begynte også grensepasseringene å avta. Det var den første måneden der det var færre grensepasseringer enn samme måned i 2013, og derfra falt besøkstallene.

Det er likevel flere som har passert grensa så langt i år enn for de samme månedene i 2012.