Statens vegvesen tok i bruk sin effektive kjennemerke-gjenkjenner da de gjennomførte kontroller på Langsletta tirsdag og onsdag.

Verktøyet er de siste årene blitt omtalt som vegvesenet sitt supervåpen. Den leser av skiltene til passerende biler i begge retninger og registrer absolutt alle som ikke har papirene i orden.

Kjennemerke-gjenkjenneren leverte nok en gang, og ga gode resultater under storkontrollen. Av de rundt 3500 bilene som ble kontrollert, ble 21 kjøretøy avskiltet på stedet, opplyser Geir Arne Vian i Statens vegvesen.

Normalt

Vian forteller at antallet er relativt normalt for slike storkontroller som vegvesenet årlig gjennomfører.

- Det er rundt det antallet som er vanlig. Avskiltingene gjelder stort sett periodekjøretøy, hvor bilene ikke er EU-godkjent. De fleste er i så dårlig stand at de måtte avskiltes, sier han.

Enkelte bilister manglet godkjent forsikring, men fikk muligheten til å ordne opp på stedet.

Videre forteller Vian at det ble gitt rundt 27 gebyrer, som hovedsakelig dreide seg om manglende førerkort og vognkort, samt at enkelte ble kontrollert for dekk.

Etter kontrollen tirsdag meldte Vegvesenet på Twitter at to lettmotorsykler unnlot å stanse for kontroll. Signalement er sendt til politiet for videre oppfølging.

Husk kontroll

Vian oppfordrer alle til å være bevisst på når bilene skal på kontroll.

Det er viktig at man passer på når bilen skal på kontroll. Det kan enkelt gjøres ved å se når bilen er registrert. Er bilen registrert i partallsår med to, fire, seks og åtte, så skal den inn til kontroll i år med partall.

Samtidig kan man se på sluttsifferet i registreringsnummeret, ved at biler som har sluttnummer en til seks skal inn i januar til juni, mens for eksempel sluttnummer syv er for november, forteller Vian.