Politiet har ikke tall på hvordan kriminaliteten i Sør-Varanger spesifikt har utviklet seg. De kommer sannsynligvis neste uke. Men de forteller at Sør-Varanger har stått for 16 prosent av sakene i Finnmark i 2016.

- Flesteparten av sakene er på de tre store stedene - Alta, Hammerfest og Kirkenes står til sammen for 52 prosent av sakene i Finnmark, forteller fungerende påtaleleder Morten Daae.

Over hele Finnmark konstaterer politiet at det er lite vinningskriminalitet, altså tyveri og innbrudd. Det er flere voldssaker, men Daae sier at politiet registrerer voldssaker mer enn en del andre distrikter.

- Vi har nulltoleranse for voldssaker, og venter ikke på at de involverte selv skal komme inn på stasjonen før sakene registreres. Det har vært en nedadgående trend i voldssaker i Finnmark de siste årene, men det er samtidig en del store, tunge familievoldssaker der enkelte personer får flere saker mot seg, sier Daae. Politiet vil også fokusere på slike saker fremover.

Narkotika


Det har også vært en økning av registrerte narkosaker. Også der er det en bevisst satsing fra politiets side, men de slår samtidig fast at det er mye narkotika i Finnmark.

Daae forteller at det virker som at narkotikaen kommer rett til Finnmark, i stedet for å gå innom narkomarkedet i Tromsø. Han viser blant annet til et svært beslag som ble gjort i Tana i sommer, der tollvesenet stoppet en bil med 2,1 kilo amfetamin og 3 kilo hasj. Politiet fikk også dømt noen av de større distributørene i Finnmark i fjor, deriblant en selger i Sør-Varanger.

- Det er mange brukerdoser til at det er 30 000 innbyggere i Øst-Finnmark. Det viser at det er et veldig stort narkotikamarked, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

Hun gleder seg til å samarbeide med ressursene i Vest-Finnmark i forbindelse med den pågående sammenslåingen av politidistriktene.

- Jobber mer effektivt

Reformarbeidet fortsetter i løpet av 2017, men politimester Hætta mener ikke det skal gå ut over resten av arbeidet til politiet.

- Vi opplever at folk klarer å gi det lille ekstra. Vi har en kjempejobb å gjøre, men vi håper å jobbe mer effektivt. Vi skal blant annet skille ut saker som krever lite bevis, og få til mer forebygging. Der har vi fremdeles mye å gå på, sier Hætta.

Politimesteren forteller om nye verktøy som politiet får. De håper også å kunne få styr på noen av de såkalte gjengangerne - kriminelle som gjør forbrytelser igjen og igjen.

- Vi merker det på saksmengden når de slipper ut av fengsel, sier Daae.

Mindre til tingretten

Politiet skal også hjelpe tingretten. Øst-Finnmark tingrett har slitt i årevis med å behandle saker innenfor tiden. Politiet har noen ganger vært medskyldig i forsinkelsene, men i oppsummeringen av 2016 slår de fast at saksbehandlingstiden deres har gått ned, og de har lavere saksbehandlingstid enn mye av landet. Ofte dreier det seg altså om forsinkelser i tingretten.

Noe av det politiet vil forsøke, er å prøve å løse flere saker utenfor retten.

- Vi vil prøve å bruke alternative straffer på unge lovbrytere, så de ikke kommer til retten. Det er også viktig at vi bruker konfliktrådet, og løser saker ved at folk snakker med hverandre. Folk er ikke så flinke til å snakke sammen lengre, men tar sakene til politiet når det eskalerer, sier Hætta.

Politiet i Finnmark har den beste oppklaringsprosenten i landet, ifølge egne tall. 69 prosent av sakene som registreres hos dem blir oppklart.

Vil ha barnehus i Finnmark

Hætta vil jobbe for å få et eget barnehus i Finnmark i løpet av 2017.

- Det bekymrer oss at vi nå må sende barn til Tromsø for å vitne i saker. Det er på grensen til uverdig behandling, mener politimesteren.

Politiet har hatt større fokus på å sjekke om det er barn til stede når det er voldssaker, og barna kan føres som vitner. 169 avhør av barn fra Finnmark ble gjennomført i fjor. Men et vitnemål fra et barn skal tas på et såkalt barnehus, og det finnes ingen slike i Finnmark. Dermed må barna sendes på turer som kan ta flere dager, takket være få flyforbindelser som i tillegg kan rammes av vær.

Dette rammer barna selv, men skaper også problemer for politiet.

- Det er spesielt vanskelig å få følgepersoner til barna. Vi kan ikke bestandig sende foreldrene med barna, og da er det folk som må ta vare på barn i opptil flere døgn. Det hadde vært mye enklere om vi kunne gjøre det til dagsturer innenfor fylket, sier Hætta.

Det er Justisdepartementet som bestemmer hvor barnehusene skal settes opp og drives. Hætta har fremmet ønsket sitt til både justisministeren, og på årlige møter med Politidirektoratet.