Agnar Jensen mener ungdommen er engasjert i fornuftige ting, men la til at stemmerett også ville føre til at de kunne bli valgbare. Han tror innføring av stemmerett for 16-åringer ikke er til gagn for ungdommene selv.

– Kjøttfyll

– Ved å innføre stemmerett for 16-åringer vil de politiske partiene bare bruke ungdommen til kjøttfyll for å få politisk støtte for sine saker, sa Jensen fra talerstolen.

– Jeg stemmer mot dette og håper engasjementet varer, dere vil være enda bedre når dere kommer tilbake og er 18 år, sa Jensen.
Fire representanter fra Ungdomsrådet fulgte debatten spent fra galleriet. Leder Tomas Børresen synes argumentene mot, som at ungdom ikke er modne nok eller at de stemmer for populistisk, ikke er seriøse.
– Det er ikke særlig seriøst. Ved å stemme for, viser kommunestyret at de tar ungdom på alvor, noe som faktisk er veldig viktig for framtida, mener Børresen.

– Mer aktivitet

– Jeg vet at det kommer til å bli mye mer aktivitet i ungdomspartiene fram mot neste valg, og de vil få en mye mer aktiv rolle i valgkampen. Hvis Sør-Varanger får være med vil ungdommen få en stemme, de er sikret påvirkning.

Hvis vi får være med på å bestemme hvordan det skal være her, vil man kanskje også bli boende her, mener Børresen.

– Mange ungdommer i Sør-Varanger er veldig politisk engasjert, uansett alder. Kan man få stemmerett også, vil det gjøre mye for engasjementet, man føler at man er med, sier Vegard Løkken.

– Framtida

– Jeg er enig i mye av det Agnar Jensen sier, at de må få bedre opplæring og at valgbarhet følger med, men jeg vil snu på det, sa Lena Bergeng (Ap).

– Mange mener at ungdommen er for umoden og stemmer bare populistisk. Jeg er ikke enig, det er mange samfunnsengasjerte ungdommer og jeg synes vi skal si ja til demokratiet og ja til å være med på prøveprosjektet, sa hun.

Pål Gabrielsen (SV) mente det var viktig å ta ungdommen med på lag.
– Og elevundersøkelsen viser at ungdommen synes de har for lite medbestemmelse. Det er mange saker som angår ungdom, og de er tross alt hundre prosent av framtida, sa han.

– For noen år siden var debatten akkurat den samme når man skulle flytte alderen fra 20 til 18, sa Kurt Wikan (Sp).

Han poengterte at dette er en forsøksordning, og det gjør at man kanskje får noen svar.

Lære å stemme

– En annen ting er at mange unge har en trygghet i å ha vært i et stemmelokale sammen foreldrene sine, og ikke skal stemme for første gang når de er borteboende og ikke vet noe som helst om valget. Det er en terskel, og det kan de få hjelp hjemmefra til, sa Wikan.
Dette var Tove Alstadsæter (H) enig i.
– Det er et godt poeng at ungdom har vært i et stemmelokale før de flytter hjemmefra. Et annet poeng er det som barneombudet sier, nemlig at unge har erfaringer som samfunnet bør bruke bedre, sa hun.

Mariann Wollmann Magga (Ap) la til at skolen burde ta valg og stemmegivning inn som en del av undervisningen i niende og tiende klasse.

– Modenhet

Det kom en strøm av støtteerklæringer fra talerstolen, og ordfører Cecilie Hansen (Sp) snakket varmt om ungdoms engasjement. Hun mente til og med at det var mer interessant å være på skoledebatter med ungdom enn å møte for eksempel næringslivet.

– Modenhet har ikke noe med alder å gjøre, konkluderte hun.