Av Yngve Johnsen, En-To-Tre

Totalt er det 1.556 innbyggere i Sør-Varanger kommune som har en annen land-bakgrunn enn Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er da innvandrere og norskfødte barn av innvandrere som er med i tabellen fra SSB. Antallet har økt med 47 fra 2015 til 2016.

Russland på toppen

Av hensyn til personvernet er det bare land med flere enn tre «representanter» som er med i statistikken.

- Vi gjør også oppmerksom på at asylsøkere som ennå ikke har fått oppholdstillatelse ikke er registrert som bosatte, poengterer SSB i sin artikkel knyttet til dette temaet.

Vi kan med denne statistikken i hånd slå fast at det er Russland som topper oversikten i Sør-Varanger kommune. Det er totalt 396 innvandrere (og norskfødte barn av disse) bosatt her. Videre er det Finland som blir nestemann på listen, med sine 151 «representanter» i Sør-Varanger. Tredjeplassen går til Estland, som har 87 innbyggere her. Totalt er det 45 ulike nasjoner som har flere enn tre personer på den lokale listen for Sør-Varanger. I tillegg kommer 26 nasjoner med en til tre personer.

Minste vekst på ti år

- Ved årets inngang var 698.600 innvandrere og 149.700 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Selv om statistikken ikke dekker asylsøkere som venter på oppholdstillatelse, er antall syriske innvandrere nesten fordoblet i løpet av 2015, forklarer SSB på nettsidene sine.

Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte med 43.200 i fjor, og dette er faktisk den svakeste prosentvise tilveksten siden 2006. Denne gruppen utgjør totalt 16,3 prosent av den norske befolkning.

- Personer med innvandrerbakgrunn i Norge har bakgrunn fra 233 land og selvstyrte områder, opplyser SSB.

Det er Polen som topper denne listen suverent i Norge. Hele 105.725 innbyggere i Norge har sin landbakgrunn fra Polen. Antallet er mer enn dobbelt så stort som neste land på listen, som er Litauen med 41.626 personer. Neste land følger hakk i hæl, da Somalia har 40.100 personer på landsoversikten. Deretter kommer Sverige, Pakistan, Irak og Tyskland.

Syria er landet med den kraftigste tilveksten i fjor, med en nær dobling fra året før. Mye tyder på at dette antallet vil fortette å øke når 2016-tallene skal skrives.

Utviklingen i Sør-Varanger

- Det bor personer med innvandrerbakgrunn i samtlige av landets 428 kommuner, men det er klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo, informerer SSB.

- Tilsammen utgjør disse 33 prosent av hovedstadens folketall, legger byrået til.

I Sør-Varanger kommune er det Syria som har hatt den største reelle veksten siste år, med en økning på 30 personer. Deretter følger Bulgaria, som økte med elleve personer i fjor. Vi noterer også at Finland har hatt en reduksjon 19 personer i løpet av de tolv månedene.

Bakgrunns-toppen i Sør-Varanger

Innvandrere og norskfødte av disse

AntallUtv. siste år

Russland3961

Finland151-19

Estland87-2

Polen796

Filippinene637

Tyskland588

Thailand554

Litauen512

Sverige48-13

Syria4330

Latvia345

Ukraina320

Danmark263

Somalia230

Bulgaria2211

Afghanistan21-2

Storbritannia19-3

Bosnia-Hercegovina171

Irak171

Kongo160

Sudan161

Kina160

Sri Lanka161

Slovakia151

Eritrea15-1

Australia14-7

Serbia123

Ungarn123

Spania100

Romania95

Etiopia90

Marokko90

Myanmar90

Nederland71

Portugal71

Brasil60

Aserbajdsjan50

Canada50

Island4-3

Frankrike41

Hviterussland41

Kongo-Brazzaville40

Jordan40

Nepal40

USA41

Topp 50 Norge

Polen105725

Litauen41626

Somalia40100

Sverige39955

Pakistan36026

Irak31490

Tyskland27770

Vietnam22363

Filippinene21945

Danmark21762

Eritrea20701

Iran20461

Russland20012

Thailand18324

Tyrkia17870

Afghanistan17519

Bosnia-Hercegovina17402

Storbritannia15447

Sri Lanka15203

Kosovo14959

Romania14928

India14695

Syria10902

Latvia10870

Kina10197

Marokko9647

Etiopia9617

USA9120

Island9005

Nederland8596

Chile7963

Finland7012

Bulgaria6920

Spania6100

Frankrike5805

Serbia5633

Estland5468

Ukraina5088

Kroatia4501

Brasil4482

Ungarn4451

Slovakia4374

Sudan4319

Italia4096

Palestina4050

Makedonia3875

Myanmar3843

Portugal3287

Libanon2864

Kongo2846