- Etter tips og egne forundersøkelser aksjonerte inspektører fra Fiskeridirektoratet region Nord mot ulovlig omsetning av kongekrabbe i Finnmark sist uke. 152 kg ulovlig kongekrabbeklør ble beslaglagt, skriver direktoratet på sine nettsider.

Både konkrete tips og rykter forteller om et betydelig omfang av uregistrert kongekrabbe enkelte steder i Finnmark. Dette er den fjerde lignende saken i sommer og totalt er det beslaglagt 640 kg i samme type saker.

- Da inspektørene fra Fiskeridirektoratet region Nord kom til det angitte stedet i Porsanger ble det observert en person som bar på land plastsekker som viste seg å inneholde 152 kg ferske kongekrabbeklør. Kongekrabben var ikke registrert og fartøyet har ikke tillatelse til om bord-produksjon. Denne type operasjoner skjer ofte på kvelds- og nattestid, men det hindrer ikke at vi kan aksjonere mot denne type virksomhet, sier førsteinspektør Ronald Arntzen i Fiskeridirektoratet region Nord.

Konekrabbeklørne ble beslaglagt og saken er nå anmeldt til politiet.

Kongekrabbe er et ettertraktet produkt med svært høy verdi og dette gir sterke incentiver til å drive ulovlig fangst og omsetting. Kiloprisen på kongekrabbeklør varierer fra ca 450 kroner i enkelte butikker til over 1000 kroner på fisketorget i Bergen, mens minsteprisen til fisker er 161 kroner per 9. september.