Mars måned hadde ambulanseflyene mannskapsproblemer over hele landet. I Kirkenes betød det at flyet var utilgjengelig 17 prosent av tida - totalt 127 timer, fordelt på hele måneden. Det bekymrer hovedtillitsvalgt Kristina Eriksson Nytun på Kirkenes sykehus.

- Det kunne skapt stor risiko for liv og helse. Vi har ikke egen barneavdeling på sykehuset, og det tar en ekstra time om flyet fra Tromsø må hit. I tillegg er det flere pasienter langs kysten som kan måtte tilbringe mange timer i ambulanse, sier hun.

NRK meldte i mars at flere piloter har vært borte fra Lufttransport, fordi de tapte anbudet på ny luftambulanse-kontrakt fra sommeren 2019. I tillegg har selskapet vært rammet av sykdom. Administrerende direktør Frank Wilhelmsen forteller at de også vil være utilgjengelig en del på landsbasis denne måneden, på grunn av opplæring av nye piloter.

- Det var ti piloter som valgte å slutte, og på det meste har vi hatt 20 piloter ute av drift i kortere perioder. Nå har vi erstattet alle som har sluttet, men de nye må læres opp, sier han.