Jarfjordelevene har de siste ukene øvd hardt på skolehverdagene i tre ulike tiår; 60- og 80-tallet, i tillegg til hverdagen slik den er i dag.

Da klokka klang...

Gjennom Den kulturelle skolesekken har Tårnet-elevene fått profesjonell hjelp fra Samovarteatrets Bente S. Andersen. Og det var tydelig. Da vi var med på øvingen for 60-tallet onsdag denne uken, så satt både replikkene og skuespillet som det skulle.

Læreren, i Maiken Thomassens skikkelse, krevde at alle skulle stille skikkelig opp når de sang «Da klokka klang» og «Jeg vet en deilig have».

- Dere må øve mer til i morra, sa Maiken og en høflig Tårnet-klasse sa samstemt;

- Javel, frøken.

Jubileumsfesten på skolen foregår 10. april, men det er ikke helt 50 år siden skolen sto ferdig. Skolen ble bygd i 1964, men åpnet ikke før på nyåret i 1965.

Vandring i tiden

Under 40-årsjubileet i 2004 framførte skolens elever et syngespill skrevet av Eirik Slagtern. Her var hele Jarfjords historie med. Under 50-årsjubileet tar elevene for seg utelukkende skolens historie fra 1964 til 2014.

I januar 1965 startet sju førsteklassinger ved den nye skolen i Jarfjord. I dag har Tårnet skole 20 elever.

SFO-bygget er tatt i bruk for å vise fram tre tiår i skolens historie under jubileumsarrangementet torsdag.

Lærer Kari-Lene Tangen viser fram. Bøker fra 60-tallet er med, eventyrbøker med Torbjørn Egner, norskboken «Hva leste du nå?», overhead, filmframvisere fra 40-50 år tilbake, bøylehest, symaskin, faxmaskin, video og kassetter. Og flere kart for å vise hvilken utvikling det har vært på dette området.

Før vi går inn i dagens virkelighet, med moderne skoleutstyr, som Whiteboard og Smartboard.

Hjelp

Lærerne Anita Nilsen og Jan Frode Skogan og rektor Elsa Sofie Martinussen sier at skolen har fått god hjelp fra flere i anledning arrangementet.

- Bente S. Andersen kom inn like før jul og har hjulpet oss med forestillingen. Kirsten Greiner Ovesen er musikklærer og har vært uvurderlig. Stor ære fortjener også Helselaget. De har vært en trygg og god samarbeidspartner og spilt en stor rolle i skolens historie. Nevnes bør også Hobbybua og Ungdomslaget, sier Marthinussen.

Som de andre distriktsskolene så har Tårnet vært nevnt som mulige nedleggingsobjekter de siste årene. I Jarfjord har skolen betydd mye gjennom tilsammen145 år og særlig denne «nyskolens» første 50 år har vært stormfull. Men stormene har vært ridd av i tur og orden av en lokalbefolkning som har jobbet hardt for at skolen skal bestå.

- Framtiden bør være lys. Nå har vi tretten unger som bor her og som vil være potensielle elever i framtiden, sier rektor Marthinussen.