- Det er en stor dag at Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) har valgt å legge 110-sentralen til Sør-Varanger, konstaterer ordfører Rune Rafaelsen.

Beslutningen ble gjort kjent onsdag, igjennom et brev til kommunene og politiet. Der krever DSB også at de andre kommunene i Finnmark tar sin del av kostnadene, for det som blir Finnmark 110-region.

DSB har blant annet lagt vekt på at grensene til 110-sentralen skal følge de samme grensene som politidistriktet.

Ordfører Rafaelsen mener sentralen blir enorm for Sør-Varanger. Også politimester Ellen Katrine Hætta stråler på Twitter.

- Viktig beslutning for den helhetlige beredskapen i Finnmark - det nytter å stå sammen, skriver hun.

Rafaelsen forteller at kommunen vil samle en arbeidsgruppe som samarbeider med politiet, Helse Finnmark og Sivilforsvaret. De vil sette i gang på mandag.

- Vi skal gjøre alt vi kan for å få til en skikkelig operasjonssentral, sier han.

SVA kommer tilbake med mer i papiravisa.