Olje- og energidepartementet kom mandag med et forslag om ni blokker i Norskehavet og 93 blokker i Barentshavet. Det er sendt ut på offentlig høring. Flesteparten av de foreslåtte letearealene er i områder nord og nordvest fra Hammerfest, men flere er også rett utenfor Varangerhalvøya.

Bellona vil gå imot forslagene, ifølge NRK. De viser spesielt til letearealer som er rett i nærheten av freda arealer på Bjørnøya.