Tema for årets Varanger Årbok er 1917-2017: Det flerkulturelle Varanger.

100 år

- For hundre år siden skjedde det mye som har fått konsekvenser både internasjonalt og nasjonalt. I tillegg til at det ble slutt på tsarveldet i Russland ble også Finland en selvstendig stat. Her i Norge ble det første samiske landsmøtet holdt. Alle disse begivenhetene har også fått betydning for oss som bor her i Sør-Varanger, sier Arne Wikan i Varanger Årbok.

Storpolitikk

Nærheten til Russland/Sovjet og til Finland har alltid påvirket utviklinga i Varanger. Den samiske historien og den samiske kulturen er en meget viktig del av Varangers historie og kultur.

- Hva har det som skjedde i 1917 betydd for oss her i Varanger fram til i dag? Det vil vi ha som tema i årets bok. Hva har skjedd og hvordan har det påvirket utviklingen her, sier Wikan.

Årbok-redaksjonen ønsker seg artikler som forteller om hvordan dette har påvirket hverdagslivet til menneskene her, om det flerkulturelle møtet i hverdag og fest.

Bredde

- Vi ønsker oss også mer faglige artikler som beskriver og vurderer det som har skjedd. Det er i det hele en meget bred innfallsvinkel til stoffet vi ønsker oss, sier Wikan.

De som har spørsmål eller noe å bidra med kan ta kontakt med han eller Trygg Jakola. Artikkelen må ikke ha vært publisert tidligere. I fjor var temaet håndverk og husflid.