– Nedturen i det globale olje- og gassmarkedet gjorde at vi måtte redusere noe i Murmansk, men det er også det som gjør at vi ikke legger ned. Vi har tro på at dette på sikt er en god satsing, sier administrerende direktør Torkild Reinertsen.
Reinertsen i Murmansk har valgt å midlertidig legge ned aktiviteten på verftssiden.
– Ikke på grunn av sanksjonene, men på grunn av svikten i det globale olje- og gassmarkedet. Vi har ikke produsert for det russiske markedet, men for det norske markedet, forklarer Reinertsen.
Nå skal virksomheten innenfor ingeniørtjenester utvides til et flerfaglig olje og gass ingeniørkontor, det første i sitt slag i Nord-Russland.
– Vi var inne på tanken om å legge ned i Murmansk, men så falt aktivitetsnivået i Norge. Hovedproblemet i Norge er som kjent det høye kostnadsnivået. I den situasjonen er en satsing i Murmansk veldig attraktivt, fordi en da kan få ned kostnadene på både engineering og fabrikasjon. Vi velger å være tålmodige og håper forholdene mellom landene bedrer seg, kommenterer Torkild Reinertsen.

Takk for sist

Administrerende direktør Torkild Reinertsen sier de har arbeidet i lang tid med å få russiske kunder og prosjekter, og indirekte rammes av stemningene sanksjonene har skapt.
– Vi har ikke hatt et bortfall, av den enkle grunn at vi ikke har hatt prosjekter til russiske kunder, men den utviklingen vi hadde håpet på har ikke kommet. Vi hadde håper på å vinne russiske kontrakter og har vært med i flere prosesser, men det er blitt vanskeligere på russisk side. Vi har lojalt fulgt opp sanksjonene ved å si hva vi ikke kan levere på grunn av restriksjonene. Det har kommet litt reaksjoner den andre veien. Vi har ikke fått inn kontrakter vi normalt ville vunnet, og opplever at det er litt takk for sist.

Langsiktig

Reinertsen bemerker at det ikke er tvil om at russiske aktører reagerer negativt på sanksjonene.
– Av og til får vi inntrykk av at selv om vi kunne levert i forhold til sanksjonene, så hjelper ikke det. Inntrykket er en holdning av at det ikke på alle nivåer er populært med vestlige selskaper, en innstilling om at: "Dette skal vi klare selv".
Hvordan planlegger dere i en slik situasjon?
– Vi er tålmodige mennesker, og tenker langsiktig. Nordområdene har enorme ressurser og vi håper at forholdene normaliserer seg, selv om det ikke ser så bra ut akkurat nå. Vi har mange venner i nord og føler oss velkomne der, mye har fungert bra og jeg opplever at det er en god stemning og forståelse naboene i mellom i regionen.

Mot produksjon av separatorer i Murmansk

Reinertsen sier selskapet nå har 30 til 40 personer i Murmansk, og håper på å være oppe i 100 ansatte innen et par år.
– Vi har redusert virksomheten på fabrikasjon, men bygger opp ganske kraftig på engineering. Jeg tror også vi skal åpne verftet igjen om ikke lenge. Murmansk vil sannsynligvis bli sentral i kommersialiseringen av Reinertsens nye teknologi for hydrogenproduksjon og CO2-fangst- Ved fabrikasjonsanlegget på Abram-mic vil bedriften produsere standardiserte separatorer for verdensmarkedet. Denne virksomheten vil sammen med olje og gass prosjekter gi en sterk basis for videre utvikling i Murmansk
Reinertsen leverer ingeniør-, fabrikasjons- og installasjonstjenester, og har sagt opp mer enn ti prosent av de ansatte, med en nedbemanning fra 2700 til 2300.