Politikerne har over lang tid blitt advart om konsekvensene av å ikke foreta solide grep om økonomien og stadig bygge mer gjeld.

Hverken strukturendringer, effektivisering eller brukerbetalinger, kan unngås var beskjeden fra KS-rådgiver Håvard Moe. Befolkningsutviklingen med færre barn og flere eldre fyrer opp under bålet, forklarer KS.

Kommunen måles årlig

Mandag kom den nye KOSTRA-rapporten som årlig gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner.

– Er det tomt, så er det tomt. Om du skriver en million til i budsjettdokumentene, så blir det ikke mer penger av den grunn.

Du må gjøre noe. Og det har aldri skjedd at staten har fylt på penger noe sted for å demme opp for dårlig styring, sa Moe.

bader i penger

Under presentasjonen kom det frem at Sør-Varanger kommune er en høyinntektskommmune, sammenlignet med andre kommuner. Derfor er det et paradoks at nettopp denne kommunen har store utfordringer, mener KS.

– Dere velter dere i tjenester. Dere er ikke i nærheten av å bli blant de fattigste kommunene i Norge. I framtida skal dere bare bruke litt mindre «veldig-mye penger». Men dere må ned noen hakk. Og det kommer til å gjøre vondt, fortalte seniorrådgiveren fra KS.

KOSTRA-rapporten bekrefter at kommunens store inntekter særlig kommer fra regionalpolitiske virkemidler, eiendomsskatt, utbytte med mer. Inntektene er samlet på rundt en milliard.

alt blir dyrere

KOSTRA-rapporten for 2017 viser videre at utgiftene har skutt i været. En vesentlig forklaring er at kommunen ikke klarer å tilpasse driftsnivået etter befolkningsendringene.

KS etterlyser derfor at politikerne i større grad stiller seg spørsmålet om hvor stort behovet i hver sektor er og hvilken profil de skal ha fremover.

– Terskelen for å få tjenester er lavere her enn i andre kommuner. Kombinert med gjelden på snart 1,5 milliard, som er et kapittel for seg selv, og en bunnskrapt sparekonto, så er tiden inne for store grep, var oppfordringen fra Moe.

KOSTRA-rapporten 2017 er tilgjengelig på kommunens nettsider, sammen med rådmannens budsjettforslag.

Fakta
  • «Gjeldsgraden er svært høy, driftsresultatet svakt og sparekontoen bunnskrapt.»
  • «Det brukes vesentlig mer på skole og pleie og omsorg enn det man skulle anta.»
  • «Kommunen må ta kraftige grep på driften i 2018 og årene som kommer hvis man ikke skal havne i alvorlig økonomisk uføre.»