Onsdag denne uka sa flertallet i kommunestyret nei til SVs foreslåtte resolusjon om å støtte et fast mottak i Neiden. Kåre Våga er en av Neiden-beboerne som kraftig støttet opp om mottaksplanene i Neiden Hotell, under et folkemøte om mottaksplanene for litt over tre uker siden. Han sier seg skuffet over kommunestyret.

- Det er lagt så mye arbeid i dette, og det er lagt så til rette. De på skolen og transittmottaket gjorde en formidabel jobb. Bygdefolket leverte klær og alt mulig rart. Jeg hadde håpet at mottaket skulle bli permanent, sier han.

- Ignoreres

Jan Erik Wickstrøm styrte det ovennevnte folkemøtet, der mottaksplanene fikk masse støtte. Han og Våga sier de får inntrykk av at Neiden ignoreres.

- Jeg tror ikke kommunen vil ha noe her. De ser for seg mer problemer enn det er med å opprette mottak her, mener Wickstrøm.

- Vi sitter igjen, ikke bare med denne saken, men med mange andre saker, med at Neiden og andre distrikt ikke blir fulgt opp, mener Våga.

- Det er ikke butikk her, men om det kommer masse folk, kan det bli butikk. Og mottaket har egen buss til å transportere folk, legger han til.

- Vi må få til noe som trekker flere folk og unger hit, noe som skaper aktivitet. Om vi ikke prøver løsningene som kommer frem, hva gjør vi da, spør Våga.

- Nå er det fem unger igjen på skolen. Om skolen ryker, så er bygda ferdig, mener han.

Arbeidsplasser

Wickstrøm vet at det likevel søkes om asylmottak fra UDI, og han håper UDI sier ja likevel.

- Det vil fungere veldig bra i Neiden. Dette er en av de få bygdene som vil ha mottak, og her kan det bli masse arbeidsplasser. Da transittmottaket var oppe, var det vel 15-16 arbeidsplasser her mellom skolen og mottaket, sier han.

Et av motargumentene som har kommet opp er at man ikke er garantert å få familier.

- Det er ikke sånn det fungerer. Vi kan ikke velge hvem vi får, men de setter ikke enslige menn så langt ut på bygda, mener Wickstrøm.

Våga tror også på at de får familier.

- Men vi er uansett avhengig av at folketallet øker her. Det var aktivitet overalt her mens vi hadde flyktninger, sier han.

- Ikke distrikts-nei

Ordfører Rune Rafaelsen mener ikke det er rett å kople distriktspolitikk med at kommunestyret ikke støttet fast asylmottak.

- Det blir helt feil. Vi har bestemt at vi holder fast ved den nåværende politikken, ikke at vi sier nei til asylmottak. Det er ikke noe kommunestyret kan bestemme, sier han.