– Det som er nytt er sammenstillingen og rangeringen, poengterer hun og legger til at det er klart at dette ikke er oppløftende tall for de nordlige fylkene.

Tidligere i uka la Kunnskapsdepartementet frem resultater fra en undersøkelse som plasserer de videregående skolene i Finnmark langt under landssnittet. Skolene er rangert etter hvor gode de er til å bidra til elevens læring, og etter hvor mange elever som fullfører skolen.

Opplæringssjefen mener en av utfordringene er at Finnmark mangler læreplasser.

– Vi er langt fra i mål selv om vi har fått flere lærebedrifter. Mange av de som gjør seg ferdig med vg2 yrkesfag, ønsker læreplass, de får tilbud om vg3, men mange velger i stedet å forsøke andre veier - og blir da stående som ikke å ha fullført.

Sandtrøen presiserer at bildet nok er ganske komplisert.

– Det er ikke en signifikant forskjell mellom hjemmeboere og borteboere, men jeg tror en del velger feil. De velger strategisk slik at de kan bo hjemme, i stedet for å velge utifra interesse, evner og engasjement.

Har løftet oss

Opplæringssjefen poengterer også at det gjøres mye for å bedre situasjonen, men det tar tid før resultatene blir synlige.

– Vi har faktisk løftet oss, så egentlig er dette en forbedring, selv om vi kommer dårlig ut i undersøkelsen. For 2008-kullet hadde 55 prosent fullført etter fem år, for 2009 gikk det litt ned til 54 prosent, mens vi tidligere har ligget på 48 prosent.

Et tiltak er å danne partnerskap med kommunene.

– Vi har elevene på lån i tre år etter at de har vært i grunnskolen i ti år. Det er viktig å ha en god dialog med kommunene slik at vi kan utvikle oss i lag og få en felles forståelse med å dele kunnskap og erfaring og gjøre fellesgrep inenfor det 13-årige skoleløpet.

Ny plattform

Et annet tiltak er å lage en ny pedagogisk plattform slik fylkestinget har gitt i oppdrag. Resultatet av arbeidet «Den gode finnmarksskolen» skal legges frem i oktober, da skal alle lærerne i videregående skole i Finnmark, rundt 500, treffes for kickoff i Alta.
Føler du at skolene blir hengt ut?

– Vi har jo visst om dette lenge, det nye er sammenstillingen. Jeg tror de som kom best ut, var private skoler, det ser også ut til at skoler med bare studieforberedende eller bare yrkesfag gjør det bedre enn de som har begge retninger.

Opplæringssjefen mener bunnplasseringen også kan være en inspirasjon til å ta tak.

– Her er det mange som kan gjøre noe, hele samfunnet egentlig. Folk kan åpne hjemmene sine for hybelboere, de kan være vertsfamilier og hjelpe til. Hele samfunnet kan være med på å heie med oss, og heie på oss, og hjelpe til med å gjøre oss bedre.

GOD DIALOG: – Vi har elevene på lån i tre år, sier opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen og poengterer at det er viktig å ha god dialog med kommunene.
(Foto: Yngve Grønvik)