Nødraketter og redningsflåter får man heldigvis ytterst sjelden bruk for som båteier. Derfor er det viktig å drille på det i ny og ne, oppfordrer Kirkenes båtforening, som torsdag kveld avholder sin første sikkerhetsdag.

På programmet står blant annet demonstrasjon av nødraketter, utløsning av redningsflåte og testing av nødsendere i kontakt med Kystradioen og Hovedredningssentralen.

«Hvis man aldri har skutt opp en nødrakett i rolige omgivelser er det liten sjanse for at man får det til i opprørt hav med kalde fingre når man kanskje en dag virkelig kommer i en nødsituasjon», sier Bernt Nilsen, som er initiativtaker til arrangementet.

Han har som andre erfart at nødraketter bare blir liggende glemt i båten sesong etter sesong til de blir for gamle eller at bruksanvisningen blir uleselig. Enkelt utstyr kan være direkte farlig om det blir feil brukt.

Politiet, havnevesenet, brannvesenet, Sivilforsvaret og Redningsselskapet er også på plass på arrangementet i småbåthavna.