- Før, med det gamle systemet, var det jo dekning langt innover i skogen. Nå må folk kjøre frem til hovedveien for å få dekning. Forstå det den som kan, at tilbudet skal bli stadig dårligere, sier Johan Beddari.

Han har en utleiehytte i Sameti og forteller at i forrige uke hadde han gjester der fra Helsinki. Bilen deres punkterte på vei inn til hytta, og som mange moderne biler hadde den ikke reservehjul. Heldigvis var det en bil til i følget.

- Men de måtte kjøre helt ned til veien ved Øverli for å dekning slik at de kunne ringe til Rovaniemi og bestille et nytt dekk.

Frustrerende

Johan Beddari forklarer at dekningen går gradvis nedover.

For et par år siden var det bra, men nå er den russiske senderen så sterk at den tar over.

- Det er frustrerende å forstå at det i mobiltelfonens barndom var dekning overalt i skogene, poengterer han og legger til at hjemme på Skogfoss ser han rett mot Svartfjellet, der det står en sender.

Skifter

- Vi har beholdt fasttelefonen, selv om en i nøden kommer ut via det russiske nettet, men vi bor jo i Norge og en skulle tro at det skulle gå an å få et system som fungerer, å sette opp en egen forsterker er jo ikke lov.

Beddari forklarer at han har holdt seg til Netcom, nå Telia.

- De har vært best i Pasvik, men nå skifter jeg operatør dersom Telenor bygger ut sånn at vi får dekning på hytta.

Lover bedring

Telias dekningsdirektør Tommy Johansen forklarer at det for to uker siden ble satt opp ny basestasjon på Svartjellet, denne peker mot Sameti og 4G er i funksjon på den.

- Men vi skal også aktivere GSM, 2G og 3G. Dette er lavere og mer langtrekkende frekvenser.

Dekningsdirektøren forklarer at Telia tidligere hadde to stasjoner i Pasvik, på Svanvik og Vaggetem. Nå er det også stasjoner på Holmfoss, Skogfoss og Nyrud.

- Så det bør absolutt ikke bli dårligere når vi går fra to til fem stasjoner. Vi aktiviserer den nye teknologien på Skogfoss snart, forhåpentligvis til uka, og da skal det endre seg betraktelig.

Etter å ha sjekket opp saken nøyere melder dekningsdirektøren at en feltingeniør reiser til Pasvik i neste uke for å sette i drift nye langtrekkende frekvenser på både GSM og 3G på alle fem stasjoner i dalen.

- Han visste ikke nøyaktig hvilken dag Skogfoss blir tatt, men lover at det skal bli meget bra også i Sameti, melder Tommy Johansen i Telia.