Striden i barnevernet har fått en brå vending. Ingen ny enhetsleder er på plass. Samtidig har tidligere barnevernsleder Irene Pleym Jakola fått nok. Hun har etter det SVA erfarer bedt om omplassering.

I fjor varslet hun om stort arbeidspress og avvik i tjenesten. Deretter ble hun fratatt sine oppgaver og ansvar. Hun følte seg utsatt for gjengjeldelse.

Likevel søkte hun på stillingen som ny enhetsleder for barneverntjenesten. En stilling som denne våren har vært midlertidig besatt.

Ingen kvalifiserte

Nå viser det seg imidlertid at kommunen ikke finner noen av søkerne kvalifiserte nok. Ansettelsen av ny enhetsleder vil dermed ikke være på plass før på nyåret.

– Jeg kan bekrefte at vi det ikke ble ansatt noe i den forbindelse. Bakgrunnen til det var at det ikke var nok kvalifiserte søkere. Derfor har dagens enhetsleder forlenget sin avtale ut året, bekrefter assisterende rådmann Håvard Lund.

Ifølge Lund er de ansatte i barneverntjenesten informert om at prosessen nå forlenges ytterligere.

Vil bidra

Erna Bakken som er ansatt i tjenesten synes er synd og uheldig for tjenesten at ny leder ikke kommer på plass. Hun har imidlertid kommet med et tilbud til kommunen.

– Jeg har gitt kommunen et tilbud om å gå inn som midlertidig leder for å få til en løsning som kan bedre situasjonen frem til permanent enhetsleder er på plass. For jeg er bekymret når det har gått så lang tid, og tjenesten nærmest har ligget nede siden februar uten at det har blitt noen bedring, sier Bakken.

Hun har femten års erfaring som barnevernsleder.

Ifølge Bakken har hun ikke fått svar fra kommunen.

De ansatte i barnevernet har tidligere uttalt at de ikke er komfortabel med den midlertidige ledelsen da de ikke innehar den faglige kompetansen de ansatte mener er nødvendig.

Få søkere

Da søknadsfristen gikk ut i begynnelsen av april hadde ifølge den offentlige søkerlista fire søkere.

Blant søkerne var det to kvinner og to menn, hvorav Irene Pleym Jakola var blant dem.

Disse søkte på stillingen:

Irene Pleym Jakola, 33, Kvinne
Ole Morten Sara, 49, Mann
Jan Siggerud, Mann
Unntatt offentlighet, Kvinne