Tidligere har kommunestyrerepresentant Knut Mortensen (Sp) utrykt bekymring for situasjonen i barnevernet.

- Jeg har etterlyst en rask og konkret handling, sier han og viser til kommunens håndtering av situasjonen i barnevernstjenesten.

BAKGRUNN: Åtte av ti barnevernansatte sykmeldte

Kritikkverdig

Mortensen har ment at forholdene i barnevernet bærer preg en konflikt, hvor kommunen slik han ser det har håndtert situasjonen på en svært mangelfull måte. Nå er han imidlertid fornøyd med at det er slått fast i Arbeidsmiljøutvalget at det dreier seg om en konflikt.

- Det er tydelig at det her dreier seg om en konflikt. Jeg er glad for at Arbeidsmiljøutvalget har konkludert med det samme jeg påpekte tidligere. Men jeg synes det er rart at kommunen ikke har sett dette tidligere. Vi har en konflikthåndteringsplan fra 2012, men har ikke denne blitt brukt, undrer han seg før han legger til at man må håndtere en konflikt slik en konflikt bør håndteres.

Det var under et ekstraordinært møte i Arbeidsmiljøutvalget i mars - som var krevd av hovedverneombud og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet - at utvalget kom frem til konklusjonen. Det fremgår av protokollen fra møtet.

- Nå gjenstår det at konflikten blir fulgt opp på en god og profesjonell måte, der alle parter blir behandlet med respekt, sier Mortensen.

Les også: Fylkesmannen: – En alvorlig situasjon
Positiv til dialog

Videre ser Mortensen positivt på at kommunen nå har åpnet for dialog, men mener håndteringen likevel har vært mangelfull.

- Det er klart det er et steg på veien. Men det er et resultat av at hovedverneombudet og en tillitsvalgt har løftet saken til arbeidsmiljøutvalget, sier Mortensen.

Han mener situasjonen som er i barnevernet er av så alvorlig karakter at han ser seg nødt til å si ifra og engasjere seg.

- Jeg kan ikke gjøre annet enn å komme med kritikk av politisk ledelse, ordføreren og rådmannen for håndteringen av denne saken, sier han og legger til at han løftet saken i et Formannskapsmøte i slutten av mars.

Les også: Barnevernet skal granskes etter påstander om straff etter varsler

Trenger de ansatte

For Mortensen dreier det seg hovedsakelig om hvem som blir skadelidende; nemlig barna.

- Dette går utover en svært sårbar gruppe barn. Vi trenger de ansatte i barnevernet til å utføre en god og profesjonell jobb til det beste for mange barn, sier han.