På kort varsel kom eiere av Norilsk Nikel-kombinatet til Kirkenes fredag. Delegasjonen fra samfunnsavdelingen i Nikel-verkets eierskap var i møte med kommuneledelsen både på rådhuset og Barentssekretariatet, før ferden gikk videre til Svanhovd fredag formiddag. Fra Svanvik skulle russerne med selvsyn få se hvor røyken fra Nikel går.

Unik mulighet

Ordfører Cecilie Hansen (Sp) har i hele sin politiske karriere vært kritisk mot forurensningen fra Nikel-verket kort vei fra den norsk-russiske grensen. Hun har tidligere i kommunestyret foreslått å gå rettens vei for å komme forurensningen fra Russland til livs. Nå skulle hun endelig få muligheten til å formidle dette til eierne av verket.

– Jeg har lenge forsøkt å få ledelsen i tale og selv om dette «bare» var samfunnsavdelingen i selskapet, så var dette en unik mulighet, som vi måtte ta vare på. Det gjaldt å være ærlig og snakke rett fram og det fikk vi gjort, sier Hansen etter møtet, som varte i to timer fredag formiddag.

Det var en stor delegasjon på ti personer som kom fra Russland til Kirkenes fredag morgen. Her var representanter fra Nikel-verkets samfunnsavdeling både i Nikel, Murmansk og Moskva.

– De var her for å lære mer om det norsk-russiske samarbeidet og hvilke prosjekter som det samarbeides om, med fokus på samfunnsetableringer. Her kom vi også inn på konkrete miljøprosjekter, der jeg spurte rett ut om dette med miljø og forurensningen som foregår fra verket, over Nikel og inn over Norge, sa Hansen.

Bringe videre

– Hva svarte de da?

– At dette med miljø og forurensning ikke var innenfor deres ansvarsområde. Vi sa da fra om at det er vårt håp at de bringer vår bekymring om dette oppover i organisasjonen, sier Hansen.