– En blir vant til det. Vi har bodd her i 50 år, smiler Aleksandra Fodorovna og Anne Gergonova Dimitrivnova. De to pensjonistene sitter på en benk ved en liten lekeplass midt i boligområdet helt sentralt i Nikel, og kommenterer at i dag er lufta grei. Men dagen før derimot veldig dårlig på grunn av store utslipp.
Hva gjorde dere da? Gikk dere ut?
– Nei. Når det er sånn holder vi oss inne i leilighetene, forteller de.
– Eller jeg bruker et lommetørkle foran munnen og nesa om jeg må på butikken, demonstrerer Fodorovna.
Skjer det ofte, at dere ikke kan gå ut?
– Det forekommer, men sjeldent og vi har bodd her lenge, så vi vet hvordan det er.
Ansvarlighet
I Norge har Norilsk Nikels utslipp fra Nikel vekt debatt denne uka etter Sør-Varangers ordfører Cecilie Hansen igjen satte saken på dagsorden med å foreslå å politianmelde bedriften etter at det er påvist skyhøye utslipp som er brudd på både norsk og russisk lovverk. Forslaget ble til ordførerens skuffelse nedstemt i kommunestyret.
«På gata» i Nikel tror de ikke at det verken er politisk press fra Norge eller politianmeldelse som er løsning. Men derimot et ansvarlig eierskap der pengene pløyes inn i driften og brukes til å forbedre teknologien. De Sør-Varanger Avis snakket med fremhevet også at det må brukes malm med god kvalitet.
– Det ville ikke være en veldig god ide å gå til retten, svarer de på hva de syns om utspillet fra den norske naboen.
– Det er ikke så mye forurensning nå sammenlignet med tidligere år. Skogen har blitt grønnere, så det har blitt bedre og bedre. For mange år siden ble det tatt malm fra Norilsk, og da var det riktig ille. Men malmen herfra har bedre kvalitet, forklarer de.
– Hvorfor er de så opptatt av dette i Norge, spør de.
– Trenger Sør-Varanger gruva og fabrikken? Vil de ha den til seg selv?
Nei, det tror jeg ikke. Men de er bekymret for forurensningen og hva den betyr for helsa til folk og for naturen, både i Sør-Varanger og i Petsjenga.
– Selvfølgelig ville det vært bedre med ny teknologi eller en ny fabrikk. Det ville vært bedre for både sopp og bær.
Hjørnestein
Arbeidsstokken i Nikel er redusert i våres og kvinnene på benken påpeker hvor viktig arbeid er. At det er hele familier, og generasjoner som jobber for Norilsk Nikel, og uten arbeid blir situasjonen veldig vanskelig for folk.
Aleksandra Fodorovna og Anne Gergonova Dimitrivnova forteller at det tidvis holdes møter på kulturpalasset mellom fabrikkadministrasjonen og folk.
Er folk redde for å si sin mening?
– Nei, folk er ikke redde for å snakke. Vi kan si det vi tenker. Men ingenting skjer. Pengene går i egen lomme i stedet for til forbedringer, det er problemet.
Jekatarina Nikolajevna kommer bort til benken og forteller at det har vært veldig mye røyk i byen de siste dagene, og det gjør folk syke.
Men heller ikke hun syns det er en god ide å anmelde bedriften.
– Det er kanskje bedre å snakke sammen, mener hun og tror det ville bedret situasjonen dersom malmen hadde høyere kvalitet.
– Men faktisk er det litt bedre i år. For mange år siden kunne en nesten ikke puste. Folk dyrker poteter, grønnsaker og blomster med mye bedre kvalitet nå. Selv om potetene har blitt gule allerede i år.
Bedre teknologien
Galina Roditsjeva er innom kafeen på Kola Markt og spiser lunsj. Også hun syns det er helt greit å fortelle om hvordan hun oppfatter situasjonen.
– Folk er nok ikke redde for å snakke om dette, men fabrikken er veldig viktig for folk, poengterer hun.
Roditsjeva tror en politianmeldelse kunne kunne forverret situasjonen for vanlige folk i Nikel.
Barnehagelæreren påpeker at kombinatet er hjørnesteinsbedriften. De fleste har familie eller slektninger som jobber der, og den store redselen er at fabrikken stenger.
– Da ville det bli veldig mange folk uten penger her.
Roditsjeva har selv en sønn som jobber for Kola Mining and Mettalurgical Company (KMMC). KMMC er eid av mineralgiganten Norilsk Nikel.
– Norilsk Nikel er jo i et marked, påpeker Roditsjeva.
– Aksjekursen er nede og 200 personer har mistet jobben denne måneden. For to uker siden var det en online-diskusjon mellom arbeidere og president Putin. De spurte Putin hvorfor de mister jobben sin og Putin svarte at han ikke kan gjøre noe fordi et er en privat bedrift. Mange arbeidere har banklån og når de mister arbeidet så må de selge leilighet og bil for å kunne betale tilbake kreditten.
Norilsk Nikel sier selv at de jobber godt med miljøet, hva syns du som bor her?
– Dette året er det grønnere enn i fjor. Da ble løvene gule og falt av etter en måned, så litt bedre er det. Men jeg jobber i en barnehage og i går var det så mye røyk at barna ikke kunne være ute. Det ville være bedre om fabrikken kunne få bedre filtere og kanskje endre fabrikken. Men ikke stenge.
Er det ofte at barna må leke inne på grunn av høye utslipp?
– Det forekommer noen ganger. Men i går var første gang denne måneden.
Galina Roditsjeva mener ansvarlig eierskap er nøkkelen til bedring.
Oligarken Mikail Prokhorov, som forsøkte å bli president i Russland i fjor, slo seg opp med Norilsk Nikel.
– Nå er det andre eiere, men de tar pengene til seg selv i stedet for å investere. Eierne bor i Moskva og vet ikke hva som skjer her i Nikel. Det hadde være bedre om staten eide fabrikken. I stedet for at eierne tar pengene i egne lommer, så kunne fortjenesten blitt brukt til å bedre teknologien.

Les også:
Reduserer gruveproduksjonen i Nikel
Flertallet i kommunestyret anmelder ikke
Vil ha surt utslipp til politiet