Bergstø har vært i Sør-Varanger for å sjekke flyktningsituasjonen. Hun er veldig fornøyd med hvordan Sør-Varanger takler strømmen av flyktninger som kommer over Storskog, men hun er ikke like fornøyd med norske myndigheter.

- Regjeringen må snakke med russiske myndigheter, mener hun.

- Den kontakten burde vært tatt idet veien over Storskog ble en åpning. De som kommer må få informasjon om hva som venter dem, at folk uten reelt beskyttelsesbehov blir sendt tilbake.

Bergstø mener at Norge må bruke ressursene på flyktninger som kommer fra krig, ikke på dem som for eksempel har bodd flere år i Russland.

- Vi skal ha en menneskelig asyl- og flyktningpolitikk. Vi skal ta den dugnaden, men det er viktig at pengene går til det de skal.

Fremskrittspartiet har tatt til orde for å stenge grensa på Storskog. Det er ikke et alternativ mener Bergstø.

- Men folk som vil over må få riktig informasjon om hva som venter dem, fastholder hun.

- Det er nå svært viktig å ha en åpen dialog mellom norske og russiske myndigheter.