Sør-Varanger kommune har frist til 15. juni med å gjøre ferdig omstillingssøknaden til regjeringen. De har søkt om 120 millioner kroner og har foreløpig definert seks satsingsområder som kommunen vil satse på. Prosjektleder Knut Baglo i konsulentfirmaet Proneo AS har blant annet erfaringer fra omstillingskommunen Verdal og sier at arbeidet nå handler om å spisse søknaden.

Ringvirkninger

- Det er mulig vi må ha færre satsingsområder. Erfaringer viser at det er viktigere å sette inn ressursene på noen få områder, som igjen gir størst mulig ringvirkninger, enn å strø litt penger til alle, sier Baglo. Han mener man ikke må tenke hjørnesteinsbedrift, men heller tenke hjørnesteinsmiljø. Dette vil skape flere bedrifter og arbeidsplasser, og målet til kommunen er 300 nye arbeidsplasser i løpet av de neste seks årene.

- Pengene skal brukes til forstudier, forprosjekter, undersøkelser, konseptutvikling og så videre, ikke til investeringer, og man kan ikke regne med at man får fullfinansiert prosjekter med omstillingsmidler, sier Baglo.

- Men vi har knapp tid, og må jobbe knallhardt framover, sier han.

Samarbeid

- Det største skjæret i sjøen er at vi ikke får de 120 millioner kronene som vi har søkt om. Det er helt avgjørende. Samtidig er jeg alltid optimist, og jeg tror regjeringen må stille opp. Den søknaden vi sender er meget bredt fundamentert. Det er stor støtte i næringslivet for denne prosessen, og tilbakemeldingene jeg har fått er svært positive, sier ordfører Rune Rafaelsen.

Både Felix Tschudi og hans finansdirektør Peter Steinnes Larsen poengterte på folkemøtet torsdag at støtte fra myndighetene, både lokale og sentrale, og det lokale næringslivet, var svært viktig for det videre arbeidet med å få gruva opp og gå igjen. Ordfører Rune Rafaelsen sier at mer nærhet til næringslivet er svært viktig for han.

- Jeg vil jobbe for enda mer nærhet til næringslivet i kommunen. Dette må vi få til sammen, sier han.

Strategier

De seks innsatsområdene som foreløpig er definert av kommunen er eksisterende næringsliv, opplevelsesnæring, aktiviteter i Barentshavet, grensehandel, rekruttering, attraktivitet og nettverksbygging og kompetanse.

- Det er svært viktig å tenke taktisk og strategisk i tida framover. Attraktivitet er et eksempel på at det ikke nødvendigvis er rene arbeidsplasser som har betydning, sier Knut Baglo.