- Økt samarbeid og utvikling avhenger av en adekvat infrastruktur, understreket utenriksminister Børge Brende etter Barents-utenriksministrenes møte i Tromsø tirsdag.
Brende brukte veien mellom Kirkenes og Murmansk som eksempel.
- Der er det gjort digre investeringer, og dette er kosteffektive investeringer, sa Brende.
På transportminisermøtet tidliger i høst ble det lagt frem forslag til en felles transportplan for Barentsregionen. Målet er at landene skal jobbe sammen om grenseoverskridende transportruter, for veg, jernbane, sjø og fly.