Den russiske kvinnens møte med NAV har ifølge henne selv vært til sterk frustrasjon. Før hun flyttet til Sør-Varanger jobbet Olga som regnskapssjef i et større fiskefirma i hjembyen Murmansk. Så flyttet hun til Norge og Tydal i Sør-Trøndelag, der hun jobbet fire år på en bensinstasjon. Det var da hun flyttet til Sør-Varanger at problemene begynte. Nå kan hun miste dagpengene, og får heller ikke lov til å ta en jobb hun selv har skaffet seg.

– Ufin

Olga kontaktet i mai 2013 en bensinstasjon for å få jobb. Her hørte hun ingenting.
– Jeg forsto straks at det ikke ville bli så lett å få seg arbeid, sier hun.
Etter å ha søkt om jobb på bensinstasjonen, fikk hun konstatert psoriasis, som hindrer henne i å jobbe med mat. 14. november fikk hun imidlertid tilbud av NAV om praksisplass ved den samme bensinstasjonen.
– Jeg sa fra om at jeg ikke kunne ta denne jobben av helsemessige grunner.
Olga prøvde samtidig selv å skaffe seg en praksisplass. Hun fikk praksisplass på Coop-butikken på Svanvik, men lederen her sluttet og hun måtte da finne seg noe annet.
– Jeg kontaktet NAV og ble på en ufin måte gitt beskjed om at de hadde satt en frist for meg til å skaffe meg jobb. «Siden vi ikke har hørt fra deg, minner vi om at du som mottaker av dagpenger må følge opp de avtaler du har gjort med NAV», sa saksbehandleren.

Fikk seg jobb

Olga fortsatte jakten på jobb og snakket dagen før nyttårsaften med lederen for bofellesskapet på Hesseng. Hun kunne begynne, men var avhengig av underskrift fra sin saksbehandler i NAV. 15. januar var hun igjen i møte med dem. Saksbehandleren sa da at han hadde snakket med ledelsen ved bensinstasjonen om praksisplass.
– Jeg sa at jeg hadde gjort som saksbehandleren hadde sagt, nemlig prøvd å skaffe meg praksisplass selv - og ba om hjelp til å få jobb ved aldershjem. Da fikk jeg til svar at det var helt umulig og at jeg ikke hadde erfaring. Saksbehandleren sa også at jeg ikke var kvalifisert for denne jobben.
Olga fikk også tilbud om jobb andre steder i landet, i Sortland, Tromsø og Oslo.
– Men jeg bor jo her. Får jeg jobb et annet sted, må jeg ha bolig og da må jeg ha lån i bank og ingen får lån i bank uten jobb.
Dagen etter ringte lederen ved bofellesskapet på Hesseng og tilbød meg praksisplass ved bofellesskapet.
– Men saksbehandleren ga seg ikke. Jeg kunne ikke jobbe der, fordi jeg ikke var kvalifisert. 29. januar kom jeg til saksbehandleren med opplæringsplan fra bofellesskapet og trodde jeg straks kunne begynne å jobbe der. Men nei. Saksbehandleren nektet meg å begynne å arbeide der før han fikk svar på et brev som han sendte meg om stans av dagpenger. Han ville ikke vente på legeerklæringen om at jeg ikke kunne jobbe på bensinstasjonen.

Bytte

Olga skrev så brev til lederen ved NAV og ba om å få bytte saksbehandler.
– Han har satt meg i en umulig situasjon, skriver Olga i brevet som hun viser til avisa.
Men søknaden ble ikke innvilget. Arbeids- og velferdsleder Kristian Johansen ved NAV Sør-Varanger, skriver i svarbrevet, som vi også har tilgang til, at saksbehandleren ikke har handlet i strid med regelverket i forbindelse med anmodning om å søke på stillinger utenfor kommunen.
– Det er heller ikke NAV sin plikt alene å ordne med praksisplass. Brukere av NAV skal aktivt bidra til å komme i aktivitet eller arbeid. Det er slik at alle som stiller seg som arbeidssøker hos NAV, skal søke arbeid der aktuell stilling kan befinne seg, og med det menes landet som helhet. Din søknad om skifte av saksbehandler imøtesees ikke, men vi skal sikre at du får en god oppfølging av NAV som også tar hensyn til din eventuelle situasjon som kan medføre at det kan gjøres unntak fra gjeldende rutine og regelverk, skriver Johansen.

Usikkerhet

Olga har fått varsel om at hun mister dagpengene. Her har hun frist til den 12. februar med å svare.
– Jeg holder på å skrive på klagebrevet. Samtidig klager jeg også på at jeg fikk beskjed om at jeg ikke hadde møtt på kontoret til saksbehandleren. Et møte som vitterlig fant sted på den datoen og på det tidspunktet NAV sier jeg ikke var der, sier hun.

– Strekker oss langt

Arbeids- og velferdsleder Kristian Johansen i NAV Sør-Varanger sier han ikke kan kommentere enkeltsaker.
– Jeg har vært i kontakt med saksbehandler i den konkrete saken. Av og til så kan man ha lyst til å kommentere enkeltsaker, men lovverket er slik at det kan vi ikke gjøre. Generelt kan jeg si at vi i NAV strekker oss langt i forhold til slike saker. Det skal ganske så vektige grunner for NAV til å stanse dagpengene. Vår jobb er å formidle arbeid og arbeidssøkeren skal selv vise en vilje til å skaffe seg arbeid, sier Johansen.
– Men her er det snakk om en kvinne som skaffet seg praksisplass selv, men hvor dere likevel vil stanse dagpengene?
– Vi er avhengig av å ha en tiltaksplass innad i de aktuelle bedriftene, utarbeide en praksisplan og være i dialog med den bedriften arbeidssøkeren har skaffet seg avtale med. Av og til går dette, av og til ikke. NAV gjør det NAV skal gjøre og som sagt så er det uhyre sjelden vi stanser dagpengene, sier Johansen.