Varanger kraft-fondet 2014 hadde møte 17. desember i fjor. Leder Leif Store tok i mot premien på vegne av skolemusikkorpset ved Varanger krafts sonekontor på Hesseng onsdag.

Aktivt korps

Daglig leder Torunn Bernhardsen og salgsleder Tony Kolstrøm ved Varanger kraft marked sto for utdelingen.

– Dere har et imponerende høyt aktivitetsnivå. Den gode søknaden dere hadde til fondet viste at dere har mange aspiranter og er et korps i vekst, sa Bernhardsen, som satt i juryen sammen med administrerende direktør i Varanger kraft, Kjell Eliassen, og montør Odd Erlend Gabrielsen.

Korpset har penger på bok.

– Men dette er kjærkomne penger. Vi har elleve aspiranter som nylig har begynt i korpset og som skal delta i sitt første 17. mai-tog til våren. Disse trenger uniformer. I tillegg har vi behov for klarinetter, sier Store.
Korpset er aktivt, med turer til Murmansk og ikke minst til Göteborg musikkfestival til sommeren.

– Her vil det gå rundt 300 000 kroner, sier Store.

23 søkere

Rammen for Varanger kraft-fondet ved årets tildeling var 50 000 kroner. Det meldte seg 23 søkere med kultur- og idrettsformål. Tre søkere skilte seg ut, ifølge juryen.

– Her var det mange gode søkere, Vi ønsker å være en tydelig samfunnsaktør, blant annet gjennom utdeling av disse pengene. Dette fondet har eksistert siden 2007, sier Bernhardsen.

I tillegg til Kirkenes skolemusikkorps, fikk bryteklubben AK-54 i Vardø 6000 kroner til «tjukkas» og Vadsø karateklubb 15 000 kroner til slagputer.