Etter å ha ligget på samme nivå i 2012 og 2013 kunne Kirkenes lufthavn notere seg en økning på 3,3 prosent i antall flypassasjerer i fjor. Også på antall flybevegelser ble det en økning på 2,8 prosent.

Godt år

Lufthavnsjef Knut Kristoffersen forteller at de hadde håpet på over 300 000 passasjerer, og statistikken viser at det endte med 305 746 som reiste til eller fra på innland og utland.

- Fjoråret var et godt år for oss, sier han. Kristoffersen antar at økningen i trafikken skyldes at det foregår mange prosjekter i kommunen for tiden.

- Det er jo høy aktivitet i næringslivet, med både byggingen av sykehuset, den nye handelsparken og E105, og jeg vil tro at de har eksterne folk som har behov for transport opp hit, sier han. På landsbasis ble det imidlertid registrert en utflating av trafikken.

- Selv om det i fjor ble satt ny trafikkrekord med over 50 millioner passasjerer over lufthavnene våre, har vi i 2014 sett en tydelig tendens til utflating i trafikken, som startet i fjor høst. Så er spørsmålet om vi står foran en lengre periode med lavere vekst og mulig trafikknedgang, eller om bildet endrer seg utover året, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen i en pressemelding. Også på Kirkenes lufthavn ble det registrert en nedgang i desember. Denne måneden fløy 19 509 passasjerer til og fra flyplassen, noe som er en nedgang på 0,9 prosent.

Hurtigruta

På Kirkenes lufthavn har de «budsjettert» med en økning i antall passasjerer på to prosent i 2015, noe Kristoffersen anser som et nøkternt tall. Han mener det er vanskelig å spå hvordan trafikken blir i det nye året. Det hersker også usikkerhet rundt Hurtigrute-charteren.

- Vi har ikke fått bekreftet at denne kommer ennå. Den skal egentlig meldes inn før nyttår, forteller han og tilføyer at det i fjor også drøyde med å få den på plass.

- Da hørte vi heller ikke noe før mars-april, så vi får se. Lufthavnsjefen ser for seg et kapasitetsproblem dersom det ikke skulle bli satt opp charter til disse turistene.

- Dersom disse skal over på den ordinære rutetrafikken kan det bli problemer med kapasiteten. Vi ser jo at Oslo-flyene er spesielt fulle i høysesongen, avslutter han.