Mariann Høgli Grøtte
mariann@sva.no

Tendensen er klar; over hele landet er storbyene populære steder å flytte til. Og det vil også gjelde de som flytter fra Finnmark, sier Wessel, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo (UiO).


– Det er jo ganske mange som kommer til en storby, og så blir de der noen år – før mange flytter til omlandene rundt storbyen. Men noen flytter også til andre steder. Etter en viss tid vil det være en god del som flytter hjem igjen – det er et kjent fenomen, forteller han.

Flere søkere

I vår søkte 240 personer fra Sør-Varanger på studier rundt om i landet, mot 203 personer i fjor, viser Samordna Opptaks statistikk. Det tilsvarer en økning på 18 prosent. Aller flest ønsker å studere i Troms fylke; i fjor var de 62 søkere – i år 74. Sør-Trøndelag har i år rykket opp på andreplass i popularitet; fra 38 til 49 søkere. Færre søkte studier i Oslo i år. I fjor søkte 44 personer seg dit, mens de i år er 38.
Søkertallet til Hordaland har økt fra ni i fjor til 15 i år. Elleve personer søkte på studier i Finnmark i fjor, og i år var de 14 søkere.

– De unge voksne i Finnmark er ikke annerledes enn de på andre steder. I denne alderen er naturligvis storbyene attraktive; enten man flytter for å utdanne seg ved et universitet, eller for å jobbe, forteller Lena Magnusson Turner, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO og professor og forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

– Noen har de økonomiske ressursene for å flytte til byene, uten at de nødvendigvis har en jobb i bakhånd, sier hun.
Og så finnes det de som er knyttet til sitt nærmiljø, og søker studier eller jobb der de vokste opp.


Populært medisinstudie

De minst populære studiefylkene hos søkerne fra Sør-Varanger, er Aust Agder og Sogn og Fjordane. Ingen hadde studier i Aust Agder på førsteplass i søknaden i fjor, mot en person i år. I fjor hadde en søker et studium i Sogn og Fjordane på førsteplass, men ingen hadde det i år, viser Samordna Opptaksstatistikk.
På landsbasis er de mest populære studiene medisin, profesjonsstudiet i psykologi, odontologi og industriell teknologi og industriledelse.
- Det er rekordmange som vil bli sykepleiere – 20 prosent flere enn i fjor, kom det frem i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet i sommer. Det ble sendt ut fire prosent flere tilbud om studier innen helse- og sosialfag. Til sammen fikk 16 500 personer tilbud om opptak ved disse utdanningene.

– Jeg er fornøyd med at så mange ønsker å utdanne seg til yrker innenfor helse- og sosialfag. Dette er en sektor hvor det vil være stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft i årene framover, uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Førstevalg til brorparten

Det var flest kvinner som søkte studier innen lærer-, helse og sosialutdanningene, mens det var flest menn som ønsket å studere teknologifag. Totalt var det en økning på 3,1 prosent i antall utsendte tilbud om studieplasser fra Samordna Opptak - til sammen 91 173 tilbud. Seks av ti kvalifiserte søkere fikk førstevalget.

– Jeg er glad for å se at så mange er kvalifisert for høyere utdanning og at så mange får oppfylt sitt førstevalg. Kunnskap, utdanning og forskning er nøkkelen for å få til den omstillingen Norge står midt oppe i, sier kunnskapsstatsråd Røe Isaksen i pressemeldingen.