Pål Gabrielsen (SV) er 48 år, utdannet sivilingeniør og jobber som prosjektleder hos Multiconsult. Født og oppvokst på Prestøya, hvor han fortsatt bor. Har sittet som eneste representant for SV i inneværende kommunestyre.

- Jeg engster meg for folka som jobber i gruva. Blir det konkurs må vi takle det på kort sikt. Men da gruva ble lagt ned sist, viste vi at vi har et omstillingsdyktig og sterkt samfunn, med mangfoldige og sterke distrikter.

Når det gjelder olje- og gassplanene mener jeg beslutningene tas for raskt og er for kortsiktige. Se for eksempel på oljeomlastingen i Bøkfjorden, tillatt uten noen form for frist for å etablere landanlegg. Et annet eksempel er hvordan den politiske ledelsen lar seg lede framfor å styre når det handler om plassering av stamnett-terminal.

- Selvfølgelig er det en konflikt. Gruvedrift gir forurensning. SV er mot utslipp i fjorden og mot å tillate doble utslipp. Landdeponi må vurderes og hvorfor ikke se på avgangen som en ressurs. Ny teknologi gjør at gamle deponi i dag kan utnyttes.

- Vi har alltid hatt et godt folk-til-folk-samarbeid, spesielt innen idrett og kultur. Det må fortsette. Norge som land skal selvsagt si sin mening i den pågående konflikten med Russland, men grensene må ikke stenges. Det må være en åpen kommunikasjon mellom myndighetene for å bedre forholdet igjen.

- Nei. SV vil bevare dagens skolestruktur, så lenge det er elever på skolene, og alle parti har enstemmig vedtatt dagens samfunnsdel i kommuneplanen. Der står det at distriktene skal sikres og styrkes. Det går ikke uten skoler.

- Vi MÅ hjelpe flyktninger. vi kan ikke sitte på vår rike øy og stenge grensene. Vi må ta inn over oss den nøden som er, og bistå. Også der er distriktene våre viktige, vi kan tilby flyktningene varierte miljø. Vi burde tatt i mot flere. Å diskutere å ta i mot færre er å legge seg på en mer restriktiv linje enn den blåblå regjeringen.

- Det kan gjøres bedre. Det snakkes nesten bare om utgifter. Snakk inntekter, for eksempel å få reelle leieinntekter på kai. SV vil ha en tillitsreform i omsorgssektoren der de ansatte styrer mer av arbeidet sitt enn i dagens stoppeklokkeregime. Det vil effektivisere omsorgen, spare kostnader og redusere sykefraværet. Få bort vikarbyråene.

- Ja, det som har skjedd med Malmklang er en tragedie, men jeg ser ikke at kommunen kan bygge et kulturhus alene. Vi må se på mulig sameksistens med andre, næringslivet for eksempel. SV vil nok prioritere ny skole for Bjørnevatn/Sandnes før et kulturhus.

- Fire år er kort tid... Det må bli gratis halleie for barn og unge. Det er skapt et klasseskille med innføring av halleie for disse. Deltakelse i barneidrett går ned, foreldre har ikke råd. Dagens styre har innført et klasseskille. Riv det ned.

Ellers er det ny skole for Bjørnevatn/Sandnes og planlegge gymsal for Tårnet skole.