SVA har snakket med plan- og utviklingssjef, Håvard Lund, og bedt han kommentere saksgangen i en hypotetisk situasjon: Hvordan ville man måtte gå fram for å søke om å ta i bruk moduler?

– Det må omsøkes på vanlig måte, men det er vanskelig å ta stilling til noe det ikke har blitt søkt på. Det avhenger av hva modulene skal brukes til, og de modulene du kanskje sikter til er bare stablet opp der i påvente av et eller annet, og det vet jeg ikke hva, sier Lund.

Det eneste som er kjent om hensikten med de nye modulene, er at det står der for mellomlagring, det er per dags dato ikke i bruk og ikke tilkoblet verken vann eller avløp.

Men hvis de skulle bli tatt i bruk er det to forhold som bestemmer behandling av søknad; det ene vil være forholdet til plan og hva området er regulert til i arealplanen; det andre er i henhold til byggesak- bygging må skje i tråd med dagens bestemmelser og forskrifter.

En ting er derimot sikkert og bekreftes av Lund, modulene kan ikke tas i bruk uten tillatelse.

Søknadsplikt

– Du kan ha en brakkerigg stående midlertidig som en del av et byggeprosjekt, på anleggstomta. Eksempelvis når et sykehjem er under bygging, er det lov å ha en brakke på tomta og du trenger ikke å søke, men denne må fjernes når bygget er ferdigstilt.

I tillegg står en bedrift fri til å lagre materiell på eget område.

– Det er for så vidt lovlig å mellomlagre materiell på sitt eget område til industriformål, men å anlegge bygg til boligformål er ikke kurant, understreker Lund.

Ved boligformål er det søknadsplikt.

Egen forskrift for Sydvaranger

Ved forrige oppstart ble det gitt midlertidig tillatelse for oppsetting av moduler i to år. Det var for å hjelpe bedriften i oppstartsfasen, kommunestyret utarbeidet den gang en egen forskrift som la til rette for dette.

– Men det er ikke gjort noe slik denne gang. Riggene fra forrige oppstart ble akseptert fordi det ble ansett som sannsynlig, at det ville være behov for innleid arbeidskraft over tid ved oppstart eller permanent drift.

Saksgang

Lund forklarer at når kommunen får en søknad, gjør de en behandling med utgangspunktet i lover og forskrifter og leverer en anbefaling til den politiske ledelsen, som tar endelig avgjørelse.

– Sakene som har vedrørt brakkerigger har alle vært til politisk behandling, kommunen har gjort saksarbeidet og lagt anbefaling, men det er politisk ledelse som har tatt avgjørelse.

Men hvis en søknad, mot all formodentlighet, skulle dukke opp, vil kommuneadministrasjonen behandle saken når den tid kommer.

– Å legge til rette for storstilt pendling, er ikke noe kommunen i utgangspunktet ønsker. Men vi vet ingenting, jeg kan ikke si noe om utfallet av en søknad jeg ikke har fått, sier Lund.